Rada Instytutu

  • prof. dr hab. Maciej Gołąb
  • prof. dr hab. Bożena Muszkalska
  • prof. dr hab. Zbigniew Przerembski
  • prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech
  • dr hab. Joanna Miklaszewska
  • dr hab. Bogusław Raba
  • dr Agnieszka Drożdzewska - z-ca dyrektora Instytutu, przedstawicielka adiunktów
  • dr Miłosz Kula - przedstawiciel doktorantów
  • Wiola Jakubiec - przedstawicielka studentów
  • mgr Agnieszka Grudzień - sekretarz Rady