dr Grzegorz Joachimiak laureatem Nagrody im. Ks. Prof. Hieronima Feichta

Z radością informujemy, że dr Grzegorz Joachimiak z naszego instytutu otrzymał główną Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta za pracę doktorską „Rękopiśmienne tabulatury lutniowe z I połowy XVIII wieku ze zbiorów cystersów z Krzeszowa. Repertuar – praktyka wykonawcza – mecenat artystyczny”, której promotorem był prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech. Nagroda przyznawana jest w trybie dorocznego konkursu dla muzykologów i teoretyków muzyki ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce, którego organizatorem jest Związek Kompozytorów Polskich - Sekcja Muzykologów. To już trzecia osoba z naszego instytutu, której praca doktorska została uhonorowana tym prestiżowym wyróżnieniem. Serdecznie gratulujemy!