Wrocławska Konferencja Muzykologiczna

Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza do udziału we Wrocławskiej Konferencji Muzykologicznej, której tematem będzie szeroko rozumiany mecenat muzyczny: Kulturotwórcza rola patronatu muzycznego. Konteksty – Znaczenia – Perspektywy. Konferencja odbędzie się w dniach 22–24 maja 2019 r. we Wrocławiu. Strona konferencji: http://wkm.uni.wroc.pl/ 

Serdecznie zapraszamy!