Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 13. edycji konkursu o stypendium dla wybitnych młodych naukowców spośród 1129 wniosków nagrodziło 181 badaczy. Konkurs przeznaczony jest dla naukowców ze wszystkich dziedzin i dyscyplin naukowych. Wśród laureatów znalazł się również nasz pracownik, dr Grzegorz Joachimiak. Jest to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień na tym etapie kariery naukowej. Serdecznie gratulujemy!