Rekrutacja 2018

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dydaktyczną. W Instytucie Muzykologii można studiować następujące kierunki:

- muzykologia, studia stacjonarne, I stopnia licencjackie;

- muzykologia, studia stacjonarne, II stopnia - magisterskie;

- studia podyplomowe Dźwięk i Audiosfera (dla osób posiadających co najmniej stopień licencjata),

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o kierunkach:

- muzykologia

- studia podyplomowe