Nowa publikcja dra Grzegorza Joachimiaka

Laaber-Verlag wydało właśnie ośmiotomową serię Handbuch der Musik des Barock, w której tom trzeci poświęcony jest muzyce instrumentlanej. Dr Grzegorz Joachimiak jest autorem części o muzyce lutniowej i gitarowej. W książce znaleźć można również rozdziały dotyczące muzyki orkiestrowej, kameralnej i przeznaczonej na instrumenty klawiszowe, których autorami są prof. Siegbert Rampe i dr Clemens Fanselau. Cała seria pomyślana jest jako rodzaj podręcznika muzyki barokowej, napisanego przez specjalistów z różnych europejskich ośrodków akademickich. Podejmowane zagadnienia są jak dotąd najbardziej kompleksową próbą ukazania zróżnicowanych zagadnień muzyki baroku od Monteverdiego przez Rameau po Bacha.
Informacje na stronie wydawcy: http://www.laaber-verlag.wslv.de/index.php?ID_Liste=307&m=215