Field recording w Polsce – aspekty badawcze i artystyczne

Instytut Muzykologii UWr, Instytut Kulturoznawstwa UWr, Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego UWr zaprasza do udziału w wydarzeniu: Field recording w Polsce – aspekty badawcze i artystyczne. Ogólnopolskie Seminarium z udziałem artystów i badaczy. (12-14.04.2018, ul. Szewska 36, sala 107, I piętro).

Program wydarzenia (pdf)