Aktualności

Sesja naukowa, 26.11.2021


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej dr Miłosza Kuli


28.11.2021, godz. 17.00, Kościół Ewangelicki-Augsburski Opatrzności Bożej we Wrocławiu


Targi Pracy i Praktyk KAMPUS KARIERY i XI Edycja Programu Mentoringowego


Obecność muzyki francuskiej we Wrocławiu w XV wieku


Prof. Remigiusz Pośpiech członkiem Rady Programowej NiMiTu


Prezentacja projektu


22.09.2021

Dusze i fundusze. Księga narodzin i pogrzebów dla miasta Wrocławia


Zapraszamy na koncerty i wykłady!


01.07.2021

Publikacja studentów muzykologii UWr


Nagranie wydarzenia już dostępne na YT


Numer audio papers Glissanda


01.10.2020

Informacje o nowych publikacjach pracowników Instytutu Muzykologii


Zaproszenie dla studentów


Nowe nagranie kompozycji odnalezionej przez prof. Macieja Gołąba


Stypendia Ministra Edukacji i Nauki


Pożegnanie


Kompozycje izorytmiczne


Genius loci. Ludowe instrumentarium ziem górskich
Informacje dla studentów oraz o pracy sekretariatu


Information about the conference


Muzyka i trans