Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu. Studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu

Celem projektu jest publikacja monografii opartej na badaniach wykopaliskowych przeprowadzonych na placu Nowy Targ we Wrocławiu w latach 2010-2012. Obszerny zbiór pozyskanych zabytków opracowano odnosząc się do wcześniejszych badań Wrocławia i szerokiego tła europejskiego. W tekście podzielonym na 21 rozdziałów przedstawiono uwarunkowania lokalizacji średniowiecznego miasta, stratygrafię placu Nowy Targ, przemiany budownictwa i warunków mieszkania, materialne świadectwa handlu, produkty rzemiosła, w tym militaria, tekstylia i wyroby ze skóry, kulturę symboliczną wraz ze świadectwami pielgrzymek, aplikacje stroju, materialne świadectwa gier i zabaw, hodowlę i konsumpcję mięsa oraz syntetyczną ocenę dynamiki przemian osadniczych i kulturowych średniowiecznego Wrocławia.

wra-antiq-23

 

Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu. Studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu

 

"Średniowieczny Wrocław był tematem wielu kompleksowych opracowań źródeł archeologicznych, które wpisują się w subdyscyplinę archeologii jaką jest dzisiaj bez wątpienia archeologia miast. Jest to ośrodek, który może się poszczycić m.in. ponad dwudziestotomową serią Wratislavia Antiqua, poświęconą głównie przeszłości stolicy Dolnego Śląska. Inne ośrodki archeologii miejskiej w Polsce starają się jedynie podążać śladem tego miasta, a należą do nich Kołobrzeg, Gdańsk, Warszawa i Stargard.

Opiniowany maszynopis stanowi bardzo obszerny tom. Jest to blisko tysiąc stron tekstu z bibliografią i spisem rycin, nie licząc materiału ilustracyjnego. Zawarto w nim wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 2010-2012 na obszarze placu Nowy Targ – jednego z kilku historycznych miejsc targowych Wrocławia. Opracowanie dotyczące różnych aspektów dziejów badanego terenu w wiekach średnich i wczesnych czasach nowożytnych powstało w zasadniczej części dzięki efektom wspomnianych kompleksowych badań archeologicznych, ale i studiom historycznym.

Przedstawiony do oceny tom „Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu. Studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu” jest bardzo cennym wkładem naukowym w poznanie przeszłości Wrocławia. Ponadto po publikacji stanie się ważnym źródłem studiów i analogii dla wielu badaczy średniowiecznej przestrzeni miejskiej. Warto podkreślić, że opracowanie powstało w dość krótkim czasie po zakończeniu badań wykopaliskowych, co w polskiej praktyce archeologicznej nie jest zbyt częste. Postępowanie takie jest godne naśladowania. Pozostaje mieć nadzieję, że liczne ryciny pozostaną złamane wraz z tekstami i wydrukowane, a nie załączone w postaci płyty CD na końcu tomu. Pierwszy wariant znacznie ułatwi korzystanie z tak obszernego opracowania.

Większość Autorów i Redaktorzy są doświadczonymi badaczami. Wielokrotnie zajmowali się zbliżoną tematyką, szczególnie w kontekście Wrocławia. Dlatego po wprowadzeniu niewielkich zmian w poszczególnych partiach tomu pracę należy niezwłocznie opublikować."

(z recenzji wydawniczej prof. Marcina Majewskiego)

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków archeologicznych, Fundusz Promocji Kultury

Umowa nr 3472/18/FPK/NID z 17.05.2018r.

Okres realizacji projektu: 25.04.2018 – 31.12.2018

Kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Piekalski

 

logo_narodowy_instytut_dziedzictwa

 

mkidn_01_cmyk