2020

application/pdf Uchwała nr 8/2020  z dnia 4 marca 2020 w sprawie zatrudnienia pana dr Przemysława Dulęby na stanowisku adiunkta

application/pdf Uchwała nr 9/2020  z dnia 4 marca 2020 w sprawie wyznaczenia promotora pani mgr Marcie Pietruszce oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK

application/pdf Uchwała nr 10/2020  z dnia 4 marca 2020 w sprawie nadania stopnia doktora panu mgr Jakubowi Szajtowi

application/pdf Uchwała nr 10A/2020 z dnia 4 marca 2020 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Jakuba Szajta

application/pdf Uchwała nr 11/2020 z dnia 20 maja 2020 w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anny Chmielowskiej

application/pdf Uchwała nr 12/2020 z dnia 20 maja 2020 w sprawie zatrudnienia dr Joanny Markiewicz na stanowisku asystenta

application/pdf Uchwała nr 13/2020 z dnia 20 maja 2020 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie mgr Anny Chmielowskiej

application/pdf Uchwała nr 14/2020 z dnia 20 maja w sprawie wyznaczenia promotora panu mgr Jakubowi Witowskiemu oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK

application/pdf Uchwała nr 15/2020 z dnia 4 czerwca 2020r. w sprawie zatrudnienia pani dr hab. inż. Beaty Miazgi na stanowisku profesora nadzwyczajnego

application/pdf Uchwała nr 16/2020 z dnia 22 czerwca 2020 w sprawie zatrudnienia dr Dagmary Łaciak na stanowisku adiunkta

application/pdf Uchwała nr 17/2020  z dnia 22 czerwca 2020 w sprawie wyznaczenia promotora pani mgr Aleksandry Surlej-Farys oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK

application/pdf Uchwała nr 18/2020 z dnia 22 czerwca 2020 w sprawie wyznaczenia promotora pani mgr Roksanie Wawrzczak oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK

application/pdf Uchwała nr 19/2020 z 20.07.2020r. w sprawie powołania dr hab. Krzysztofa Jaworskiego, prof. UWr na stanowisko Kierownika Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk o Kulturze oraz Kierownika Kolegium Archeologii, Sztuki i Kultury Szkoły Doktorskiej w kadencji 2020-2024

application/pdf Uchwała nr 20/2020 z 20.07.2020 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr Jakuba Wanota

application/pdf Uchwała nr 21/2020 z 4.09.2020 r w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia na kadencję 2020-2024

application/pdf Uchwała nr 22/2020 z 4.09.2020 w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego (na wniosek dr Jerzego Kunickiego-Goldfingera)