Rada Dyscypliny Archeologia

Skład osobowy rady dyscypliny naukowej - archeologia:

 1. Prof. dr Borys Paszkiewicz
 2. Prof. dr Jerzy Piekalski
 3. Prof. dr Józef Szykulski
 4. Dr hab. Justyna Baron, prof. UWr
 5. Dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr
 6. Dr hab. Mirosław Masojć, prof. UWr  - przewodniczący
 7. Dr hab. Tomasz Płonka, prof. UWr - wiceprzewodniczący
 8. Dr hab. Andrzej Wiśniewski, prof. UWr
 9. Dr hab. Tomasz Gralak
 10. Dr hab. Lech Marek
 11. Dr hab. inż. Beata Miazga, prof. UWr - wiceprzewodnicząca
 12. Dr hab. Mateusz Żmudziński

TERMINARZ SPOTKAŃ RADY DYSCYPLINY – semestr zimowy 2019/2020

godz. 12:00, sala 202, ul. Szewska 48 we Wrocławiu

 

 • 6 listopada 2019 r. (program obrad)
 • 20 listopada 2019 r.
 • 18 grudnia 2019 r.
 • 22 stycznia 2020 r.
 • 26 lutego 2020 r.
 • 4 marca 2020 r.
 • 22 kwietnia 2020 r.
 • 20 maja 2020 r.
 • 24 czerwca 2020 r.

 wszelkie sprawy i dokumenty dotyczące przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz inne dotyczące badań naukowych, które mają zostać rozpatrzone przez Radę Dyscypliny prosimy składać w sekretariacie Instytutu Archeologii, pok. 206. lub skontaktować się w powyższych sprawach poprzez e-mail: iar@uwr.edu.pl 

        

         Przewodniczący Rady Dyscypliny

         dr hab. Mirosław Masojć, prof. UWr

Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Szewska 48, 50-139 Wrocław
tel.: 71 375 2975

e-mail: iar@uwr.edu.pl

pok. 206