wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
31. mgr inż. Miazga Bogdan Instytut Archeologii
32. mgr inż. Miazga Bogdan Instytut Archeologii
33. mgr Płeska Małgorzata Instytut Archeologii
34. mgr Sawicka Natalia Instytut Archeologii
35. Pietruszka Marta Instytut Archeologii