wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
301. Technologia wytwórcza oraz motywy ikonograficzne na wyrobach tekstylnych z południowej części peruwiańskiego wybrzeża prof. dr hab. Józef Szykulski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
302. Znaki rzemieślnicze na kamieniach brukowych ze stanowiska Hippos-Sussita dr hab. Mateusz Żmudziński Archeologia - stacjonarne II stopnia
303. Pochówki ciałopalne Słowian na wczesnośredniowiecznym Śląsku. dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
304. Wpływy skandynawskie na budownictwo Słowian na terenie Polski dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
305. SIEĆ OSADNICZA NA ZIEMI KŁODZKIEJ W OKRESIE WPŁYWÓW RZYMSKICH I WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU – PRÓBA PORÓWNANIA dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
306. INSTRUMENTY STRUNOWE Z EUROPY ŚRODKOWEJ W ŚREDNIOWIECZU prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
307. Pochówki kultury przeworskiej na osadach dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
308. ZŁOTNICTWO KULTURY WIELBARSKIEJ W OKRESIE WPŁYWÓW RZYMSKICH dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
309. ROZWÓJ TECHNIKI GÓRNICZEJ GÓRNICTWA KRUSZCOWEGO NA OBSZARZE EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W OKRESIE ŚREDNIOWIECZA I WCZESNEJ NOWOŻYTNOŚCI prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne II stopnia
310. BUDOWNICTWO MIEJSKIE I WIEJSKIE W PÓŹNOŚREDNIOWIECZNEJ SKANDYNAWII prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
311. EGIPSKA TYTULATURA KRÓLEWSKA W OKRESIE NOWEGO PAŃSTWA ZA PANOWANIA XVIII DYNASTII dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
312. Pradziejowe wyroby ze złota z obszaru Polski, Czech i Słowacji z epoki brązu dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
313. Przedstawienia i znaczenie zwierząt w sztuce hetyckiej dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
314. KIMMEROWIE W ŹRÓDŁACH PISANYCH I IKONOGRAFICZNYCH dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
315. Osełki kamienne ze stanowiska na Górze Grojec w Żywcu, woj. śląskie dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
316. PACIORKI KOŚCIANE Z WCZESNEGO OKRESU EPOKI BRĄZU: PRODUKCJA, FUNKCJA I ZNACZENIE W ŚWIETLE BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH prof. dr hab. Jan Burdukiewicz Archeologia - stacjonarne II stopnia
317. Obrządek pogrzebowy wczesnoholoceńskich społeczeństw zbieracko-łowieckich w południowej strefie bałtyckiej prof. dr hab. Jan Burdukiewicz Archeologia - stacjonarne I stopnia
318. RELIKTY OSADNICTWA KULTURY PRZEWORSKIEJ NA STANOWISKU MŚCIWOJÓW 16 POWIAT JAWORSKI dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
319. PRZEDSTAWIENIE ISTOT FANTASTYCZNYCH W GRECKIM MALARSTWIE WAZOWYM dr hab. Mateusz Żmudziński Archeologia - stacjonarne I stopnia
320. TRANSPORT MORSKI NA TERENIE MORZA ŚRÓDZIEMNEGO W LATACH OKOŁO 25 P.N.E. DO OKOŁO 100 N.E. dr hab. Mateusz Żmudziński Archeologia - stacjonarne I stopnia
321. NAJSTARSZE ŚLADY OSADNICTWA KULTURY MYKEŃSKIEJ A PROBLEM JEJ GENEZY dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
322. Transport lądowy w Barbaricum okresu halsztackiego, lateńskiego i rzymskiego dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
323. CMENTARZYSKO W NOSOCICACH JAKO OBRAZ RELACJI MIĘDZYKULTUROWYCH W PRADOLINIE GŁOGOWSKIEJ NA PRZEŁOMIE OKRESU LATEŃSKIEGO I WPŁYWÓW RZYMSKICH dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
324. Artefakty krzemienne z Sowina 11, pow. nyski prof. dr hab. Jan Burdukiewicz Archeologia - stacjonarne I stopnia
325. CHRONOLOGIA ORAZ PRZYNALEŻNOŚĆ KULTUROWA MATERIAŁÓW SEKTORA 9 STANOWISKA EL PINO, PERU prof. dr hab. Józef Szykulski prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
326. Rozwój poglądów na megality neolityczne w środkowej Europie prof. dr hab. Jan Burdukiewicz Archeologia - stacjonarne I stopnia
327. Gladiatorzy w Pompejach dr hab. Mateusz Żmudziński Archeologia - stacjonarne I stopnia
328. MIEJSCA KULTU ZWIĄZANE Z WODĄ W EPOCE BRĄZU NA TERENIE POLSKI dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
329. DREWNIANE I WAPIENNE FIGURKI USZEBTI Z TEBAŃSKICH GROBÓW PRYWATNYCH Z CZASÓW XVIII DYNASTII dr hab. Mateusz Żmudziński Archeologia - stacjonarne I stopnia
330. SPOSÓB UPINANIA WŁOSÓW PRZEZ KOBIETY W ANTYCZNEJ GRECJI JAKO ODWZOROWANIE ROLI W SPOŁECZEŃSTWIE dr hab. Mateusz Żmudziński Archeologia - stacjonarne I stopnia