17.04.2019

26 kwietnia 2019 r., godz. 11.00, sala 203, Instytut Archeologii UWr, ul. Szewska 48


godz. 14:00, sala 202, Instytut Archeologii UWr, ul. Szewska 48


16.04.2019

15 kwietnia - 15 maja 2019 r.


Wrocław, 23-24 maja 2019 r.


György LENGYEL, PhD, Dr. habil. Polish Academy of Sciences Department of Vertebrate Zoology
11 marca 2019 r. - pierwszy wykład
28.11.2017

ProgeCAD2019 - dla studentów i pracowników Instytutu Archeologii