Stypendia naukowe fundowane przez Państwo Włoskie A.A. 2018/2019


Zmierzch starego świata: późny paleolit środkowy oraz przejście do paleolitu górnego na terenie doliny Odry (kierownik projektu:prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski)


28.11.2017

ProgeCAD 2018 - dla studentów i pracowników Instytutu Archeologii