Instytut Archeologii UWr , ul. Szewska 48, Wrocław, 16.01.2018 r., sala 201, godz. 12:00


Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona Zabytków Archeologicznych


Dotychczasowa strona www Instytutu nie będzie już (od 17.12.2017 r.) aktualizowana. Treści w niej zawarte będą weryfikowane i przenoszone do nowej odsłony.