Studenckie koła naukowe | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Muzykologia

Organizacja

Studenci

Rekrutacja

Varia

Koło Naukowe Studentów Muzykologii

Koło Naukowe Studentów Muzykologii (działa od października 2005 r.) prowadziło niezwykle ożywioną działalność od początków istnienia, organizując liczne spotkania przygotowane przez studentów Muzykologii oraz zaproszonych gości – studentów innych uczelni oraz doktorantów i pracowników instytucji krajowych i zagranicznych, m.in. prof. Lenkę Mračkovą (Praga), prof. Michała Bristigera, dr. Macieja Jabłońskiego (UAM), dr. Pawła Gancarczyka (IS PAN), mgr Ludmiłę Sawicką (IS PAN), mgr Paulinę Cwalińską (IS PAN), mgr Marię Erdman i innych. Organizowało również koncerty zaproszonych solistów lub zespołów, np. Gracjana Szymczaka, uczestnika konkursów chopinowskich. Koło zorganizowało także konferencję studencką „Muzyczne oblicza Śląska” w Katedrze Muzykologii UWr., której owocem była publikacja.

Koło Naukowe Etnomuzykologów

Koło Naukowe Etnomuzykologów (działa od stycznia 2009 r.) prowadzi intensywną działalność, owocującą zaproszeniami wielu zagranicznych gości, m.in. prof. Erwina Seroussiego (Izrael), dr. Subhendu Gosha (Indie) i innych. Koło współorganizowało wyprawy etnomuzykologiczne studentów z Katedr Muzykologii UWr oraz UAM, m.in. do Brazylii w 2009 r., w celu badań nad twórczością muzyczną polonii brazylijskiej.