Program LLP-Erasmus dla studentów muzykologii | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Muzykologia

Organizacja

Studenci

Rekrutacja

Varia

Informacje

Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, w którym nasza Uczelnia bierze udział od roku 1998/99. W latach 1995 - 2006 Erasmus był komponentem programu Socrates, stąd określenie Socrates/Erasmus, natomiast od roku akademickiego 2007/2008 jest on częścią programu Uczenie się przez całe życie (The Lifelong Learning Programme), stąd określenie LLP - Erasmus.

Więcej informacji na stronie www.international.uni.wroc.pl

Warunki

Możesz ubiegać się o wyjazd na stypendium z programu LLP - Erasmus, jeśli spełniasz poniższe wymagania:

  • ukończyłeś już I rok studiów licencjackich;
  • posługujesz się w stopniu wystarczającym językiem wykładowym uczelni docelowej;
  • skonsultujesz się w sprawie dodatkowych warunków z Koordynatorem programu LLP-Erasmus w Katedrze Muzykologii UWr - prof. dr hab. Bożena Muszkalską.

Studia

Okres spędzony za granicą zostanie uznany za integralną część Twoich studiów, a więc nie będziesz powtarzać roku, czy brać urlopu dziekańskiego. Jednak warunkiem jest wywiązanie się z tzw. Learning Agreement („Porozumienie o programie zajęć").

Prawa i obowiązki studenta biorącego udział w Programie określa Karta Studenta Erasmusa.