Studia licencjackie z muzykologii | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Muzykologia

Organizacja

Studenci

Rekrutacja

Varia1. Rejestracja kandydata

 • Nie wymagamy dyplomu szkoły muzycznej lub zdawania wyznaczonych przedmiotów na maturze.
 • Podstawowym źródłem informacji na temat rekrutacji (terminy, wymagane dokumenty, opłaty itd.) jest strona internetowa Uniwersytetu Wroclawskiego: www.rekrutacja.uni.wroc.pl/ oraz irka.uni.wroc.pl.
 • Kandydat musi zarejestrować się w systemie internetowej rejestracji IRKA (terminy rejestracji na stronie www.rekrutacja.uni.wroc.pl i irka.uni.wroc.pl).
 • Rejestracja internetowa jest obowiązkowa, prosimy nie robić tego na ostatnią chwilę - osoby, którym nie uda się zarejestrować tracą szansę na rekrutację!
 • 2. Rekrutacja

  • Rekrutacja dla kandydatów z nową maturą i starą maturą oraz dla legitymujących się świadectwem dojrzałości wydanym poza granicami Polski: rozmowa kwalifikacyjna: 7 i 10 lipca br. o godz. 9.00 w sali 107, Instytut Muzykologii ul. Szewska 36.

  • Z postępowania rekrutacyjnego zwolnieni są laureaci I, II i III miejsca Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Witoldzie Lutosławskim (organizowanego przez ZSM im. I. J. Paderewskiego w Białymstoku) oraz laureaci i finaliści Olimpiady Artystycznej (sekcja muzyki).
  • Kontakt w sprawach rekrutacji: Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej na kierunku Muzykologia, dr Wojciech Odoj, wojciech.odoj@uwr.edu.pl, tel. 71-375-2099.
  • Więcej informacji o postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2017/2018 na stronie: www.rektrutacja.uni.wroc.pl

  3. Rozmowa kwalifikacyjna

  • Rozmowa kwalifikacyjna na studia licencjackie zawiera trzy elementy:
   • Ocena umiejetności praktycznego czytania zapisu muzycznego oraz analizy utworu na podstawowym poziomie (określenie trybu, tonacji, metrum; charakterystyka melodyczna, rytmiczna, harmoniczna, fakturalna; elementy formy) - przy fortepianie.
   • Ocena zainteresowań muzycznych (należy przygotować wybrany samodzielnie problem z zakresu historii muzyki lub współczesnego życia muzycznego, np. sylwetka kompozytora, charakterystyka stylu muzycznego, omówienie wybranego gatunku, itp.).
   • Ocena predyspozycji humanistycznych kandydata (rozmowa na temat współczesnej kultury, zainteresowań literackich, teatralnych, filmowych lub plastycznych kandydata, a także jego orientacji w zakresie filozofii i refleksji humanistycznej).
  • Literatura podstawowa z zakresu historii i teorii muzyki do egzaminu na studia licencjackie:
   • J. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska: Historia muzyki, t. I-II, Kraków 1989, 1990.
   • M. Kowalska: ABC historii muzyki, Kraków 2005.
   • M. Podhajski: Formy muzyczne, Warszawa 1991.
   • D. Wójcik: ABC form muzycznych, Kraków 1999.
   • F. Wesołowski: Zasady muzyki, Kraków 1980.

  4. Składanie dokumentów

  • O przyjęciu na studia w ramach ustalonego limitu decyduje ranking punktów. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia powinni zlożyć dokumenty zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie www.irka.uni.wroc.pl.
  • Prosimy o składanie kompletu dokumentów w białej, wiązanej teczce.
  • Zachęcamy, aby złożyc dokumenty u Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej już w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, po jej zakończeniu.