Studia doktoranckie z muzykologii | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Muzykologia

Organizacja

Studenci

Rekrutacja

Varia

Opiekun naukowy

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji na studia doktoranckie z muzykologii konieczny jest kontakt z profesorem, który mógłby zostać opiekunem naukowym:

Rekrutacja

Szczegóły dotyczące rekrutacji na studia muzykologiczne w ramach Studiów Stacjonarnych Nauk o Kulturze na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych można odnaleźć na stronie www.wnhip.uni.wroc.pl/studia_dr-rekrutacja.html.