Studiuj muzykologię! Ruszyła rekrutacja! | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Muzykologia

Organizacja

Studenci

Rekrutacja

VariaCzym jest muzykologia?

Muzykologia to nauka humanistyczna, której przedmiotem jest muzyka we wszystkich swych aspektach. Jej początki jako dyscypliny uniwersyteckiej kształtowały się w latach 80. i 90. XIX wieku. Muzykologię podzielono wówczas na trzy działy: historyczny (historia muzyki), systematyczny (szeroko rozumiana teoria muzyki, w tym estetyka, psychologia i socjologia muzyczna) i porównawczy (dziś – etnomuzykologia i antropologia muzyczna).

Na reaktywowanym w 2003 roku we Wrocławiu kierunku utworzono Instytut Muzykologii, która prężnie się rozwijając skupia wybitnych profesorów, prowadzi wielostronną działalność badawczą, utrzymuje ożywione międzynarodowe kontakty naukowe oraz kształci adeptów w dziedzinie muzykologii historycznej, systematycznej i antropologii muzycznej.
Z historii wrocławskiej muzykologii

Tradycje uniwersyteckiego kształcenia muzycznego i badań muzykologicznych we Wrocławiu sięgają roku 1812, kiedy to otwarto przy uczelni Królewski Akademicki Instytut Muzyki Kościelnej. W ramach jego działalności badania w zakresie historii muzyki zostały zainicjowane przez Carla Winterfelda i Johanna Theodora Mosewiusa, kontynuowane następnie przez Emila Bohna. Określenie muzykologia pojawiło się w 1910 r. na określenie ćwiczeń Otto Kinkeldeya, pierwszego profesora wrocławskiej muzykologii, który zainicjował także szeroko zakrojone badania śląskoznawcze. Przed II wojną zasłużonymi profesorami tej placówki byli wybitni muzykolodzy: Max Sch- neider, Arnold Schmitz, Fritz Feldmann. Reaktywacja studiów muzykologicznych nastąpiła w 1945 r., a pierwszym kierowni- kiem Zakładu Muzykologii został ks. Hieronim Feicht. W 1952 r. nastąpiła formalna likwidacja placówki, której księgozbiór oraz aparaturę naukową przejął Zakład Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego.


Jak zostać studentem muzykologii?

Rekrutacja na studia licencjackie odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej wiedzy o muzyce. Więcej szczegółów: rekrutacja na studia licencjackie

O przyjęcie na studia magisterskie mogą się starać absolwenci kilkunastu różnych kierunków, którzy uzyskali dyplom co najmniej licencjacki. Więcej szczegółów: rekrutacja na studia magisterskie.

Nasi studenci mają możliwość wyjazdu na wiele renomowanych uczelni europejskich (Berlin, Kolonia, Lipsk, Weimar, Wiedeń, Praga, Ołomuniec i Budapeszt). Studenci wrocławskiej muzykologii do tej pory brali udział w stypendiach poza Europą, m.in. w Indonezji, a także w ramach programu Erasmus odbyli studia w Wiedniu, Pradze, Ołomuncu, Berlinie i Wenecji.
Koło Naukowe Studentów Muzykologii

Koło Naukowe Studentów Muzykologii prowadzi niezwykle ożywioną działalność od początków istnienia, organizując liczne spotkania naukowe przygotowane przez studentów Muzykologii oraz zaproszonych gości – studentów innych uczelni oraz doktorantów i pracowników instytucji krajowych i zagranicznych, m. in. prof. Lenkę Mračkovą (Praga), prof. Michała Bristigera, dr Macieja Jabłońskiego (UAM), dr Pawła Gancarczyka (IS PAN) i innych. Organizowało również kon- certy zaproszonych solistów lub zespołów, a także konferencję studencką „Muzyczne oblicza Śląska” w Katedrze Muzykologii UWr, której rezultatem była publikacja.


Koło Naukowe Etnomuzykologów UWr

Koło Naukowe Etnomuzykologów prowadzi intensywną działalność, owocującą zaproszeniami wielu zagranicznych gości, m. in. prof. Edwina Seroussiego (Izrael), dr Subhendu Gosha (Indie), dr Renato Morellego (Włochy) i innych. Koło współorganizowało wyprawy etnomuzykologiczne studentów Katedr Muzykologii UWr oraz UAM, m.in. na Syberię w 2006 r., do Brazylii w 2009 r., w celu badań nad twórczością muzyczną Polonii brazylijskiej.

W 2013 roku KNE zorganizowało wyjazd na Białoruś, czego owocem są zebrane obszerne materiały dźwiękowe i wizualne, które posłużą studentom do dalszych opracowań.