Prof. dr hab. Zbigniew Przerembski - biogram | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Muzykologia

Organizacja

Studenci

Rekrutacja

Varia

Dr hab. Prof. UWr
Zbigniew Jerzy Przerembski Biogram

Absolwent Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego (1979 r., praca magisterska Preferencje muzyczne górali podhalańskich, promotor: prof. dr Anna Czekanowska). W latach 1980-81 zatrudniony w Filharmonii Narodowej w Warszawie (na stanowisku konsultanta programowego). Od 1981 roku pracuje w Polskiej Akademii Nauk (Instytut Sztuki, Zakład Muzykologii, kolejno na stanowisku asystenta, starszego asystenta, adiunkta, docenta i profesora nadzwyczajnego). W Instytucie Sztuki PAN przygotował rozprawę doktorską Style i formy melodyczne polskich pieśni ludowych (1991 r., promotor prof. dr hab. Ludwik Bielawski) i habilitacyjną Dudy w dawnej Polsce (2006 r.). Od 2006 roku pracuje też na Uniwersytecie Wrocławskim (obecnie kierownik Zakładu Muzykologii Systematycznej w Katedrze Muzykologii).

Specjalizuje się w badaniach polskiej i europejskiej muzyki ludowej i historii muzyki tradycyjnej, szczególnie w problematyce analizy, klasyfikacji i typologii, stylów i form, instrumentów muzycznych, praktyki wykonawczej. Jest autorem 5 książek i blisko 200 artykułów poświęconych tym dziedzinom. Uczestniczy w pracach zespołowych nad kolejnymi tomami wydawanej przez Instytut Sztuki PAN serii Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały („Kaszuby”, „Warmia i Mazury”, „Podlasie”, „Wielkopolska”).

Jest członkiem Rady Naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Związku Kompozytorów Polskich (Sekcja Muzykologów), oraz International Council for Traditional Music (Canberra, Australia), a także International Biographical Centre w Cambridge (England) i American Biographical Insti­tute w Raleigh (North Carolina USA), juror licznych festiwali folklorystycznych.

Aktualizacja: 27.01.2016

Prof. dr hab. 
Zbigniew Przerembski - biogram | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego