dr hab. Bogusław Raba - biogram | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Muzykologia

Organizacja

Studenci

Rekrutacja

Varia

Bogusław Raba ukończył studia teorii muzyki (z wyróżnieniem) i organów w klasie Klemensa Kamińskiego w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii w rodzimej uczelni oraz w Zakładzie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Praca naukowa obejmuje głównie problematykę związaną z dysertacją pt. Między romantyzmem a modernizmem. Twórczość kompozytorska Ignacego Jana Paderewskiego w kontekście europejskim, pisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Macieja Gołąba, dydaktyka natomiast m.in.: analizę dzieła muzycznego, kontrapunkt, harmonię.

Bogusław Raba uczestniczył aktywnie w konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz kursach interpretacji i improwizacji organowej. Obecnie doskonali umiejętności w dziedzinie improwizacji pod kierunkiem prof. Jos van der Kooy'a (Amsterdam). Jako członek zarządu fundacji "Opus Organi", której celem jest odbudowa organów w bazylice p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu, kieruje swoje zainteresowania badawcze ku problematyce historii śląskiego budownictwa i muzyki organowej.

Praca magisterska pt. Symfonie Karola Rathausa. Zagadnienia techniczno-kompozytorskie, stylokrytyczne i estetyczne napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Macieja Gołąba nagrodzona została I nagrodą na Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich (Gdańsk 2002).

Aktualizacja: 27.01.2016