| Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Muzykologia

Organizacja

Studenci

Rekrutacja

Variaagnieszka.drozdzewska­@uwr.edu.pl Zastępca Dyrektora Instytutu ds. dydaktycznych.

 

joanna.gul­@uwr.edu.pl kustosz, Biblioteka Muzykologii i Kulturoznawstwa

 

muzykologia­@uni.wroc.pl Samodzielny referent w sekretariacie Instytutu Muzykologii. Poniedziałek-Piątek, 7:30-15:30, sala 108.

 

monika.janowiak-janik­@uwr.edu.pl kustosz, kierownik Biblioteka Muzykologii i Kulturoznawstwa

 

robert.losiak­@uwr.edu.pl Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego

 

bozena.muszkalska­@uwr.edu.pl Kierownik Zakładu Antropologii Muzycznej Wydziałowy Koordynator ds. Erasmusa Kierownik Studiów Podyplomowych Dźwięk i Audiosfera

 

barbara.pabjan­@uwr.edu.pl Współpracowniczka Instytut Socjologii UWr

 

remigiusz.pospiech­@uwr.edu.pl Kierownik Zakładu Muzykologii Historycznej

 

zbigniew.przerembski­@uwr.edu.pl Kierownik Zakładu Muzykologii Systematycznej