Biblioteka Kulturoznawstwa i Muzykologii | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Muzykologia

Organizacja

Studenci

Rekrutacja

VariaPracownicy

  • Kierownik Biblioteki
    Kulturoznawstwa i Muzykologii

    mgr Monika Janowiak-Janik, kustosz
  • Bibliotekarze
  • mgr Joanna Gul, kustosz

Adres

Godziny otwarciaW lipcu 2017 biblioteka będzie dostępna dla czytelników według następującego harmonogramu:
poniedziałek-piątek 9:00-16:00
sobota-niedziela nieczynne
SIERPIEŃ 2017 nieczynne

Ex Libris Gerharda Crolla

Zbiory biblioteczne

Zbiory muzyczne i księgozbiór muzykologiczny liczą obecnie ok. 10 tys. woluminów. W jego skład wchodzą trzy prestiżowe biblioteki prywatne, ofiarowane Zakładowi Muzykologii przez spadkobierców prof. Józefa M. Chomińskiego oraz przez prof. Gerharda Crolla, em. profesora Uniwersytetu w Salzburgu. W lutym 2010 Biblioteka Kulturoznawstwa i Muzykologii wzbogaciła się o dar prof. Reinholda Brinkmanna, em. profesora Uniwersytetu Harwardzkiego.

Biblioteka Kulturoznawstwa i Muzykologii jest członkiem The International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (http://www.iaml.info/).

Więcej informacji o Bibliotece Kulturoznawstwa i Muzykologii na stronie Instytutu Kulturoznawstwa UWr (m.in informacje o nowościach, katalogach i kolekcjach).

Ex Libris Józefa i Krystyny Chomińskich

Praktyki zawodowe

Podczas studiów licencjackich wymagane jest odbycie praktyk zawodowych (szczegółowe informacje znajdują się w programie studiów danego kierunku). W naszej bibliotece istnieje możliwość odbycia tego rodzaju praktyki, w uzgodnionym z bibliotekarzami wymiarze godzin lub dni.

Cel odbywania praktyki to poznanie zasad pracy w bibliotece oraz zdobycie podstawowych umiejętności i orientacji w zakresie czynności bibliotecznych. Oferujemy poznanie różnorodnych rodzajów druków zwartych i ciągłych, w tym książek i nut z XIX i 1. połowy XX wieku, drukowanych tzw. gotykiem.


Prof. Reinhold Brinkmann

Przewidziane czynności podczas praktyk to: pomoc w przygotowaniu zbiorów do użytku (pieczętowanie, nanoszenie ekslibrisów, melioracja katalogów, pomoc w akcesjonowaniu i inwentaryzowaniu zbiorów), sporządzanie kart katalogowych książek, nut i czasopism oraz pomoc w obsłudze czytelników. W skład zadań podczas praktyk wchodzi też zapoznanie się z normami bibliotecznymi, dotyczącymi transliteracji, katalogowania druków zwartych i ciągłych, druków muzycznych i dokumentów dźwiękowych oraz poznanie dostępnych bibliografii i innych materiałów, pomocnych w katalogowaniu zbiorów.

Prosimy o zgłaszanie się chętnych w semestrze zimowym.
Kontakt

Instytut Muzykologii
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław
+48 (71) 375 20 99
+48 (71) 344 57 57
muzykologia@uni.wroc.pl
Sekretariat
Pokój 108, I piętro.
mgr Inga Jaguś
Godziny pracy: 7:30-15:30
Dla studentów: 9:00-13:00

Więcej >>>

Organizacja

Więcej >>>

Biblioteka

Kierownik Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii
mgr Monika Janowiak-Janik
Telefon: +48 (71) 375 24 78

Więcej >>>