Konferencja Instrumentologiczna | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Muzykologia

Organizacja

Studenci

Rekrutacja

Varia
Zapraszamy do wzięcia udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Instrumentologicznej oraz do zgłaszania tematów prezentujących dokonania poszczególnych dyscyplin w zakresie instrumentologii, przedstawiania zbiorów i kolekcji muzealnych, podejmowania zagadnień związanych z konserwacją, renowacją i budową instrumentów, a także edukacją i wykonawstwem na instrumentach historycznych, wskazywania potrzeb i problemów badaczy i pracowników instytucji gromadzących instrumenty muzyczne. Preferowaną formą wystąpienia będzie ogólna prezentacja tematu (do 30 minut), postulaty działań oraz czynny udział wszystkich uczestników w panelach dyskusyjnych. Pierwszy termin składania zgłoszeń upływa 30 czerwca.

Zaproszenie (pdf)

www.facebook.com/InstytutMuzykologiiUWr

Aktualizacja: 19.06.2017

Konferencja Instrumentologiczna 
 | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Zobacz wydarzenia z roku: