Serie wydawnicze Instytutu Muzykologii UWr | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Muzykologia

Organizacja

Studenci

Rekrutacja

VariaSerie wydawnicze Instytutu Muzykologii UWr


Seria Musicologica Wratislaviensia w Wydawnictwie Uniwersytetu Wrocławskiego pod redakcją prof. dr hab. Macieja Gołąba:

 • Tom 1: Muzykologia we Wrocławiu, red. Maciej Gołąb (2005)
 • Tom 2: Piotr Wilk, Sonata na skrzypce solo w siedemnastowiecznych Włoszech (2005)
 • Tom 3: Maciej Gołąb, Józef Michał Chomiński. Biografia i rekonstrukcja metodologii (2008)
 • Tom 4: Wojciech Bońkowski, Dziewiętnastowieczne edycje dzieł Fryderyka Chopina jako aspekt historii recepcji (2009)
 • Tom 5: Bogusław Raba, Między romantyzmem a modernizmem (2010)
 • Tom 6: BodyMusicEvent, red. Bożena Muszkalska, Regine Allgayer-Kaufmann (2010)
 • Tom 7: Agnieszka Drożdżewska, Życie muzyczne na Uniwersytecie Wrocławskim w XIX i I połowie XX wieku. Edukacja muzyczna - działalność naukowa - ruch koncertowy (2012)
 • Tom 8: Bożena Muszkalska, "Po całej ziemi rozchodzi się ich dźwięk…". Muzyka w życiu religijnym Żydów aszkenazyjskich (2013)
 • Tom 9: Bogusław Raba, Romantyczna fantazja organowa w twórczości kompozytorów śląskich (2014)
 • Tom 10: Sławomir Wieczorek, Na froncie muzyki. Socrealistyczny dyskurs o muzyce w Polsce w latach 1948–1955 (2014)
 • Tom 11: Andrzej Tuchowski, Nacjonalizm, szowinizm, rasizm a europejska refleksja o muzyce i twórczość kompozytorska okresu międzywojennego (2015)
 • Tom 12: Etnomuzykologia na przełomie tysiącleci: historia, teoria, metodologia Eтнoмyзикoлoгiя нa злaмi тиcячoлiть: icтopiя, тeopiя, мeтoдoлoгiя, red. Zbigniew Jerzy Przerembski (2015)

 • Seria Eastern European Studies in Musicology w wydawnictwie Peter Lang pod redakcją prof. dr hab. Macieja Gołąba:

 • Tom 1: The Musical Culture of Silesia before 1742, red. Paweł Gancarczyk, Lenka Hlávková-Mráčková, Remigiusz Pośpiech (2013)
 • Tom 2: Musical Romania and the Neighbouring Cultures, red. Laura Vasiliu, Florin Luchian, Loredana Iaţeşen, Diana-Beatrice Andron (2014)
 • Tom 3: Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Marcin Mielczewski and Music under the Patronage of the Polish Vasas, translated by John Comber (2014)
 • Tom 4: Tomasz Jasiński, The Musical Rhetoric of the Polish Baroque, translated by Wojciech Bońkowski (2015)
 • Tom 5: Bogusław Raba, Between Romanticism and Modernism, translated by Wojciech Bońkowski (2015)
 • Tom 6: Maciej Gołąb, Musical Modernism in the Twentieth Century, translated by Wojciech Bońkowski (2015)
 • Tom 7: Wojciech Bońkowski, Editions of Chopin’s Works in the Nineteenth Century Aspects of Reception History (2016)

 • Instytut Muzykologii na portalu Facebook

  Aktualizacja: 27.04.2017

  Serie wydawnicze Instytutu Muzykologii UWr
 | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Zobacz wydarzenia z roku: