Sympozjum | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Muzykologia

Organizacja

Studenci

Rekrutacja

Varia
W imieniu Instytutu Muzykologii oraz festiwalu Musica Electronica Nova serdecznie zapraszamy na sympozjum Digital Identities in Music, które odbędzie się w dniu 24 maja (ul. Szewska 36, sala 208). Gościem specjalnym sympozjum będzie Harry Lehmann, autor przetłumaczonej przez Monikę Pasiecznik książki Rewolucja cyfrowa w muzyce. Sympozjum składać się będzie z wykładu Harry'ego Lehmanna, pięciu referatów badaczy z różnych ośrodków naukowych (Wrocław, Warszawa, Kraków, Salzburg) oraz panelu dyskusyjnego z udziałem kompozytorów i krytyków muzycznych. Sympozjum odbędzie się w języku angielskim (wszystkim wykładom towarzyszyć będą slajdy w języku polskim; poczas panelu możliwość pobrania słuchawek i skorzystania z symultanicznego tłumaczenia na język polski).

Program Abstrakty wystąpień

Strona festiwalu Musica Electronica Nova

www.facebook.com/InstytutMuzykologiiUWr

Aktualizacja: 19.06.2017

Sympozjum 
 | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Zobacz wydarzenia z roku: