Ogłoszenie - blok nauczycielski | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Muzykologia

Organizacja

Studenci

Rekrutacja

VariaInformacja dla studentów I roku studiów magisterskich muzykologii


W roku akademickim 2015/16 obowiązuje nowa procedura. Studenci, którzy chcą uczęszczać na zajęcia realizowane w ramach Bloku nauczycielskiego proszeni są o zapisywanie się w Sekretariacie Instytutu Muzykologii (a nie, jak dotąd, w CEN-ie) w terminie: do 2 października 2015. Harmonogram zajęć realizowanych przez CEN w semestrze zimowym umieszczony został w harmonogramie zajęć na Muzykologii, zamieszczonym na stronie internetowej Instytutu Muzykologii oraz w gablotce. Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Muzykologii dr Joanna Miklaszewska

Aktualizacja: 27.01.2016

Ogłoszenie - blok nauczycielski  | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Zobacz wydarzenia z roku: