Lektoraty - informacje ze SPNJO | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Muzykologia

Organizacja

Studenci

Rekrutacja

Varia

Lektoraty w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych


Studia I-go stopnia

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Muzykologii są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego ( angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw , zobowiązani są do kontynuacji nauki języka, który dobrze znają.

Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny na stronie www.spnjo.uni.wroc.pl ( LOGOWANIE ) lub bezpośrednio zapisy.spnjo.uni.wroc.pl w terminie od 1.09. do 24.09.2014 do godz. 23.59.

Test kwalifikacyjny z języka obcego odbędzie się 27.09.2014 o godz. 12.00

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

1. Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2 , świadectwo matury dwujęzycznej lub międzynarodowej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu. Wykaz certyfikatów zwalniających znajduje się na stronie www.spnjo.uni.wroc.pl w zakładce Studia stacjonarne ROK I, II studiów – Zwolnienie z lektoratu.

2. Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego .

3. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu jest przepisywana.

4. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem , że program był realizowany wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

W wyżej wymienionych przypadkach należy zgłosić się do kierowników zespołów językowych po 1 listopada w celu przepisania oceny. Wcześniej studenci proszeni są o założenie konta na stronie www.spnjo.uni.wroc.pl LOGOWANIE

Zasady nauczania znajdują się w zakładce Studia stacjonarne ROK I, II studiów.

Studia II-go stopnia

TRYB STACJONARNY

LEKTORAT JĘZYKA NOWOŻYTNEGO - POZIOM B2+

Wyboru języka nowożytnego dokonuje student w ramach możliwości organizacyjnych Studium.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia nie przystępują do testu kwalifikacyjnego z języka obcego.

Grupy na poziomie B2+ zostaną utworzone na podstawie zapisów na wybrany język.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronie www.spnjo.uni.wroc.pl, które znajdują się w STUDIA STACJONARNE - ROK I, II studiów - Zasady uczestnictwa w lektoracie - studia 2 stopnia.

Studenci I roku studiów II stopnia, którzy zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2 + w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015 proszeni są o zapisanie się w systemie USOS ( patrz instrukcja poniżej ) na wybrany język w terminie od 22.09.2014 do 30.09. 2014 do godz. 23.59.

Instrukcja dla studenta określająca sposób zapisów na lektoraty na poziomie B2+:

a) Student wchodzi na stronę: www.zapisy.uni.wroc.pl (jest to jedyna możliwość zapisania się na lektorat B2+)

b) Loguje się na stronie – ten sam login i hasło co do USOSWeb

[otwiera się okienko z widokiem ‘Twój koszyk’ – jest to tabela z informacją m.in. o wydanych dotąd żetonach, liczbą pozostałych żetonów, itd.]

c) Przechodzi do zakładki ‘Rejestracje’ (60 żetonów przypada dla B2+)

d) Student wybiera kolejno: turę > grupę przedmiotów > przedmiot > grupę, do której chce (opis grupy pokaże się po najechaniu na nią kursorem myszki lub jako ‘Dodatkowa informacja” po kliknięciu na nią; będzie tam informacja o kierunku/kierunkach, z których studenci mogą się zapisać do danej grupy)

e) Student zapisuje się do wybranej grupy poprzez dodanie jej do ‘Koszyka’ [dodane do koszyka = zapisanie do grupy]

Po migracji danych student będzie widoczny w grupie w USOSie.

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia ,którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium ( www.spnjo.uni.wroc.pl - Studia stacjonarne ROK I, II studiów – Zwolnienie z lektoratu ).

Studenci proszeni są o zgłoszenie się z oryginałem certyfikatu do kierowników zespołów językowych po 1 listopada w celu przepisania oceny.

Aktualizacja: 27.01.2016

Lektoraty - informacje ze SPNJO | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Zobacz wydarzenia z roku: