Synergia dla przyszłości | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Muzykologia

Organizacja

Studenci

Rekrutacja

Varia

Synergia dla przyszłości.
Staże dla studentów


Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych organizuje płatne trzymiesięczne staże dla studentów w ramach projektu „Synergia dla przyszłości. Międzysektorowa współpraca pracodawców i Uniwersytetu Wrocławskiego dla zwiększenia szans absolwentów kierunków humanistycznych na rynku pracy”. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie Wydziału. Projekt „Synergia dla przyszłości. Międzysektorowa współpraca pracodawców i Uniwersytetu Wrocławskiego dla zwiększenia szans absolwentów kierunków humanistycznych na rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualizacja: 27.01.2016

Synergia dla przyszłości | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Zobacz wydarzenia z roku: