Wykład prof. Heleny Simonett | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Muzykologia

Organizacja

Studenci

Rekrutacja

Varia

Wykładprof. Heleny Simonett


Katedra Muzykologii, Wszechnica Kulturoznawcza i Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego zapraszają na wykład prof. Heleny Simonett "Imagining and Imaging the Sacred World of the Deer Singers (Northwest Mexico)"
27.05.2014, g. 18.00, s. 208, Szewska 36

Podczas gdy kreatywne procesy w muzyce ceremonialnej są wynikiem połączenia elementów zmysłowych (słuchowych, wizualnych, kinestetycznych), intuitywne rozumienie polega na umiejętnościach percepcyjnych, wynikających z procesu rozwojowego zachodzącego w określonym środowisku – w przypadku Yoreme z północno-zachodniego Meksyku są to góry pokryte kolczastymi zaroślami. Góry te określane są mianem juiya annia, czyli świata wrażeniowego.

Podczas wykonywania pieśni i tańców rytualnych śpiewacy, muzycy i tancerze Yoreme deklarują, iż łączą się ze światem ich otaczającym: przeistaczają się wówczas w zwierzęta (np. jelenie), z którymi wspólnie zamieszkują juiya annia. Ponieważ muzyka i taniec ceremonialny bazują na percepcji i poznaniu, w jaki sposób my – obserwatorzy z zewnątrz – mamy pojąć ten szczególny świat postrzegania i wiedzy kognitywnej?

Profesor Helena Simonett podejmuje tytułowy problem na podstawie przeprowadzonych badań etnograficznych oraz najnowszych badań neuro-obrazowania aktywności mózgowej, z wykorzystaniem metod NIRS ( Near-infrared spectroscopy) oraz EEG (Electroencephalography).

Profesor Helena Simonett jest autorką: Banda: Mexican Musical Life Across Borders (Wesleyan University Press 2001), The Accordion in the Americas (University of Illinois Press 2012). Wykłada na Wydziale Studiów Latynoamerykańskich oraz w Blair School of Music w Vanderbilt University (USA), gdzie współkieruje Centrum Studiów Latyno-amerykańskich.

Aktualizacja: 27.01.2016

Wykład prof. Heleny Simonett | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Zobacz wydarzenia z roku: