Program MOST | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Muzykologia

Organizacja

Studenci

Rekrutacja

Varia

Program MOST


Do 15 maja trwa rekrutacja na semestr zimowy i cały następny rok akademicki do programu MOST. Jest to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu, polskich uczelni partnerskich. Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów, obejmuje więc zarówno studentów I stopnia (po ukończeniu 1. roku), II stopnia (po ukończeniu 1. semestru) oraz III stopnia (po ukończeniu 1. roku). Wszelkich informacji udziela koordynator programu MOST w Katedrze Muzykologii UWr: dr Sławomir Wieczorek. W internecie więcej przeczytać można na stronie naszego Wydziału www.wnhip.uni.wroc.pl/most.html oraz stronie programu most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna.

Aktualizacja: 27.01.2016

Program MOST | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Zobacz wydarzenia z roku: