Praktyki w szkole | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Muzykologia

Organizacja

Studenci

Rekrutacja

Varia

Praktyki w szkole


Informacja dla Studentów I roku studiów magisterskich

Studentów, którzy uczęszczają na Blok nauczycielski obowiązuje zaliczenie:

Student, który odbywa praktyki we wrześniu 2014 powinien:

Na obu skierowaniach powinno być wpisane nazwisko tego samego nauczyciela, który z ramienia Szkoły jest opiekunem zarówno Praktyki dydaktycznej, jak i opiekuńczo-wychowawczej. Z Nauczycielem-opiekunem ustalają Państwo realizację praktyki, planuje on także szczegółowy harmonogram realizacji zadań określonych dla praktyki dydaktycznej, jak i opiekuńczo-wychowawczej.

Aktualizacja: 27.01.2016

Praktyki w szkole | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Zobacz wydarzenia z roku: