Kształcenie nauczycieli | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Muzykologia

Organizacja

Studenci

Rekrutacja

VariaBlok opcyjny kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela


Informacja dla studentów I roku studiów licencjackich muzykologii: W programie studiów licencjackich muzykologii wprowadzony został Blok opcyjny – kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela. Zajęcia w ramach Bloku opcyjnego są oferowane przez Instytut Muzykologii we współpracy z CEN-em, w ramach kształcenia modułowego. Zajęcia są zaplanowane od 2. do 5. semestru studiów. Po ich ukończeniu absolwent studiów licencjackich muzykologii uzyskuje uprawnienia do nauczania przedmiotu „Muzyka” w szkołach podstawowych.

Informacja dla studentów I roku studiów magisterskich muzykologii: W programie studiów magisterskich muzykologii wprowadzony został Blok opcyjny – kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela. Zajęcia w ramach Bloku opcyjnego są oferowane przez Instytut Muzykologii we współpracy z CEN-em, w ramach kształcenia modułowego. Zajęcia są zaplanowane od 1. do 4. semestru studiów. Po ich ukończeniu absolwent studiów magisterskich muzykologii uzyskuje uprawnienia do nauczania przedmiotów muzykologicznych w gimnazjach i liceach oraz w szkołach muzycznych II stopnia.

Aktualizacja: 27.01.2016

Kształcenie nauczycieli | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Zobacz wydarzenia z roku: