Przedmioty fakultatywne | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Muzykologia

Organizacja

Studenci

Rekrutacja

Varia

Humanistyczne przedmioty fakultatywne


W 2. semestrze I roku, w 3. i 4. semestrze na II roku oraz w 5. semestrze na III roku studiów licencjackich na kierunku Muzykologia należy uzyskać zaliczenie na ocenę z Humanistycznego przedmiotu fakultatywnego. Przedmiot ten należy wybrać spoza oferty dydaktycznej Instytutu Muzykologii UWr - mogą to być zajęcia prowadzone na Kulturoznawstwie, Historii Sztuki, Etnologii itp. Zapisując się na zajęcia należy się upewnić, że są to ćwiczenia w wymiarze 30 godzin (2 pkt. ECTS) na semestr i że wykładowca zgodzi się dopisać do swojej grupy studentów Muzykologii (możliwość uczęszczania na dany przedmiot każdorazowo zależy od zgody prowadzącego).

Zapisy w USOSie na przedmioty o nazwie „Humanistyczny przedmiot fakultatywny 2”, „3”, „4” i „5” odbywają się w sekretariacie Instytutu Muzykologii, a nie jak dotąd w sekretariacie danego kierunku. Zapisów dokonuje się na podstawie informacji przekazanych przez Państwa do naszego Instytutu.

Nazwę wybranego przedmiotu oraz nazwisko prowadzącego (a w przypadku wyboru fakultetu prowadzonego poza Wydziałem Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr, także nazwę wydziału lub nazwę uczelni) należy zgłosić drogą mailową Pani Mgr Kamili Staśko-Mazur z Instytutu Muzykologii (kamila.staskomazur@gmail.com), celem utworzenia listy studentów na konkretny semestr i dokonania zapisu w USOSie.

Po uzyskaniu zaliczenia przedmiotu należy poprosić wykładowcę o podpisanie zaświadczenia o wystawionej ocenie. Dokument ten powinien zostać opieczętowany w jednostce organizacyjnej, w której przedmiot był realizowany. Następnie należy przedłożyć zaświadczenie Zastępcy Dyrektora Instytutu Muzykologii ds. dydaktycznych, aby otrzymać zaliczenie przedmiotu w USOSie. Druk zaświadczenia należy pobrać ze strony:

Druk zaświadczenia (do pobrania).

W przypadku wyboru „Humanistycznego przedmiotu fakultatywnego” na innej uczelni:

Aktualizacja: 11.10.2016

Przedmioty fakultatywne | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Zobacz wydarzenia z roku: