Wydarzenia w 2014 r. | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Muzykologia

Organizacja

Studenci

Rekrutacja

VariaRezygnacja z opłat za drugi kierunek

Uniwersytet Wrocławski nie będzie pobierał opłat za drugi kierunek studiów już w roku akademickim 2014/2015. Trybunał Konstytucyjny uznał, że pobieranie opłat za studia na drugim kierunku jest niezgodne z konstytucją, ale opłaty mają być utrzymane do września 2015 r. UWr jednak już rok wcześniej z tych opłat rezygnuje.

czytaj więcej...

Lektoraty - informacje ze SPNJO

Informacje dotyczące lektoratów dla studentów muzykologii.

czytaj więcej...

Dodatkowa rekrutacja

Uwaga, dodatkowa rekrutacja na studia magisterskie. Rejestracja do 8 października. Wszystkie informacje znajdują się tu: http://uni.wroc.pl/wiadomo%C5%9Bci/rekrutacja-2014/dodatkowa-rekrutacja-na-studia

czytaj więcej...

Synergia dla przyszłości

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych organizuje płatne trzymiesięczne staże dla studentów w ramach projektu „Synergia dla przyszłości. Międzysektorowa współpraca pracodawców i Uniwersytetu Wrocławskiego dla zwiększenia szans absolwentów kierunków humanistycznych na rynku pracy”. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie Wydziału.

czytaj więcej...

Soundscape Composition

Zakład Muzykologii Systematycznej we współpracy z Akademią Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu serdecznie zaprasza na wykład prof. Barry’ego Truaxa (Simon Fraser University, Kanada) pt. Soundscape Composition: Linking Inner and Outer Complexity. Wykład odbędzie się w dniu 18 czerwca o godz. 10.00 w siedzibie Katedry Muzykologii UWr przy ul. Szewskiej 36 (sala 208).

czytaj więcej...

Wykład prof. Dobrzańskiej-Fabiańskiej

Zakład Muzykologii Historycznej serdecznie zaprasza na wykład prof. Zofii Dobrzańskiej-Fabiańskiej z Instytutu Muzykologii UJ pt. „Kategorie durus i mollis w madrygałach Monteverdiego: ich funkcja tonalna i ekspresyjna”. Wykład odbędzie się w dniu 4 czerwca o godz. 16.00 w Sali 208 Katedry Muzykologii UWr przy ul. Szewskiej 36.

czytaj więcej...

Gamelan we Wrocławiu

Koncert Warszawskiej Grupy Gamelanowej - gościnnie wystąpi Gandung Djatmiko - tancerz i muzyk, wykładowca na Wydziale Tańca w Instytucie Sztuk Indonezyjskich w Yogyakarcie, w Indonezji. Koncert ukazuje klasyczną dworską muzykę i taniec z Jawy Środkowej. Sobota, 31 maja 2014 r., Muzeum Etnograficzne, ul. R. Traugutta 111/113 g. 11.00 - warsztaty gamelanu (orkiestry jawajskiej) g. 18.00 - koncert wstęp wolny

czytaj więcej...

Wykład prof. Heleny Simonett

Katedra Muzykologii, Wszechnica Kulturoznawcza i Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego zapraszają na wykład prof. Heleny Simonett "Imagining and Imaging the Sacred World of the Deer Singers (Northwest Mexico)" 27.05.2014, g. 18.00, s. 208, Szewska 36 Profesor Helena Simonett jest autorką: Banda: Mexican Musical Life Across Borders (Wesleyan University Press 2001), The Accordion in the Americas (University of Illinois Press 2012). Wykłada na Wydziale Studiów Latynoamerykańskich oraz w Blair School of Music w Vanderbilt University (USA), gdzie współkieruje Centrum Studiów Latyno-amerykańskich.

czytaj więcej...

Nowoczesność Szymanowskiego

Noc Humanistów 17/18 maja 2014. Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 49. 19.00-20.00 , dr hab. Joanna Subel, Katedra Muzykologii, wykład multimedialny, sala nr 240. Karol Szymanowski (1882-1937) był po Chopinie najbardziej znaczącym kompozytorem polskim. Jego twórczość jest nowatorska, wyznaczyła drogę dalszego rozwoju muzyki ojczystej. Wykład multimedialny przedstawia środowisko, w który m żył i tworzył kompozytor, objaśnia impulsy twórcze, charakteryzuje najważniejsze kompozycje oraz wskazuje na correspondance des arts zachowanej spuścizny Szymanowskiego.

czytaj więcej...

Muzyka w reklamie TV

Noc Humanistów 17/18 maja 2014. Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 49. 21.00-22.00 Muzyka w reklamie telewizyjnej, mgr Izabela Baron, Katedra Muzykologii UWr., sala 240. Muzyka w reklamie należąca do gatunku muzyki telewizyjnej, może mieć o wiele większe znaczenie dla przekazu, niż tylko oddziaływanie na sferę emocjonalną telewidza – może zatrzymać przy odbiorniku na dłuższą chwilę, wywołać skojarzenie z marką i wypromować jakiś utwór czy artystę. Warstwę muzyczną reklamy stanowić może: sfragmentaryzowana muzyka popularna, na czele z aktualnymi hitami z list przebojów, szeroko pojęta muzyka rozrywkowa, poważna oraz pochodząca ze stocków . Referat omawia funkcje, rodzaje i znaczenie muzyki dla komercyjnej reklamy telewizyjnej. z pozdrowieniami

czytaj więcej...

Program MOST

Do 15 maja trwa rekrutacja na semestr zimowy i cały następny rok akademicki do programu MOST. Jest to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu, polskich uczelni partnerskich. Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów, obejmuje więc zarówno studentów I stopnia (po ukończeniu 1. roku), II stopnia (po ukończeniu 1. semestru) oraz III stopnia (po ukończeniu 1. roku). Wszelkich informacji udziela koordynator programu MOST w Katedrze Muzykologii UWr: dr Sławomir Wieczorek. W internecie więcej przeczytać można na stronie naszego Wydziału http://www.wnhip.uni.wroc.pl/most.html oraz stronie programu http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna

czytaj więcej...

Praktyki w szkole

Informacja dotyczące praktyk w szkole, dla Studentów I roku studiów magisterskich.

czytaj więcej...

Kształcenie nauczycieli

Blok opcyjny – kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela - informacje dla studentów muzykologii. Od roku akad. 2013/14 w programie studiów muzykologii wprowadzony został Blok opcyjny – kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, realizowane przez studentów w ramach kształcenia modułowego, oferowane przez Katedrę Muzykologii we współpracy z CEN-em. Studentów, którzy uczęszczać będą na zajęcia oferowane w ramach bloku opcyjnego prosimy o indywidualne zapisywanie się w Centrum Edukacji Nauczycielskiej na przedmioty realizowane w ramach Modułu 2 „Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym” oraz o wpisanie się na listę w Sekretariacie Katedry Muzykologii (do 15 marca 2014).

czytaj więcej...

Przedmioty fakultatywne

Humanistyczne przedmioty fakultatywne - w 2. semestrze I roku, w 3. i 4. semestrze II roku oraz w 5. semestrze III roku studiów licencjackich z Muzykologii należy uzyskać zaliczenie na ocenę z Humanistycznego przedmiotu fakultatywnego. Przedmiot ten należy wybrać spoza oferty dydaktycznej Katedry Muzykologii UWr, mogą to być zajęcia prowadzone na Kulturoznawstwie, Historii Sztuki, Etnologii itp. Możliwość uczęszczania na dany przedmiot każdorazowo zależy od zgody prowadzącego. Po uzyskaniu takiej zgody należy zgłosić się w sekretariacie dydaktycznym kierunku, na którym dany przedmiot jest prowadzony i poprosić o dopisanie w USOS-ie swojego nazwiska do grupy studentów danego przedmiotu, podając również swój nr indeksu.

czytaj więcej...

Płyta gramofonowa - kręci się, w Instytucie Muzykologii...
Zobacz wydarzenia z roku: