Rock of Belarus | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Muzykologia

Organizacja

Studenci

Rekrutacja

Varia

Traditional Elements in the Rock music of Belarus


11 grudnia 2013 roku w sali 107 odbył się wykład profesora Klausa Näumanna (Institut für Europäische Musikethnologie Universität zu Köln, Humanwissenschaftliche Fakultät) pod tytułem "Traditional Elements in the Rock music of Belarus". Wykład został zakończony dyskusją na temat współczesnej muzyki Białorusi.

Aktualizacja: 27.01.2016

Rock of Belarus | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Zobacz wydarzenia z roku: