Wychowanie fizyczne | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Muzykologia

Organizacja

Studenci

Rekrutacja

Varia

Wychowaniefizyczne


Informacja dla studentów I roku studiów licencjackich muzykologii: Od 3. najpóźniej do 5. semestru studiów licencjackich należy uzyskać zaliczenie na ocenę z Wychowania fizycznego. Regulamin organizacji zajęć i zaliczeń wychowania fizycznego w UWr zawarty jest w Zarządzeniu Nr 47/2013 Rektora UWr z dnia 9 kwietnia 2013 r. Za zaliczenie zajęć z Wychowania fizycznego (30 godz.) przyznawany jest 1 pkt. ECTS na koniec studiów

Informacja dla studentów II roku studiów licencjackich muzykologii: W 3. i 4. semestrze na II roku należy uzyskać zaliczenie na ocenę z Wychowania fizycznego.

Informacja dla studentów I roku studiów magisterskich muzykologii: Od 1. najpóźniej do 3. semestru studiów magisterskich należy uzyskać zaliczenie na ocenę z Wychowania fizycznego. Regulamin organizacji zajęć i zaliczeń wychowania fizycznego w UWr zawarty jest w Zarządzeniu Nr 47/2013 Rektora UWr z dnia 9 kwietnia 2013 r. Za zaliczenie zajęć z Wychowania fizycznego (30 godz.) przyznawany jest 1 pkt. ECTS na koniec studiów.

Aktualizacja: 27.01.2016

Wychowanie fizyczne | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Zobacz wydarzenia z roku: