Lektorat języka obcego | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Muzykologia

Organizacja

Studenci

Rekrutacja

Varia

Lektorat języka obcego


Informacja dla studentów I roku studiów licencjackich muzykologii: W 2. semestrze I roku oraz w 3. i 4. semestrze na II roku zaplanowany jest Lektorat z wybranego języka obowiązkowego (60 godz. na semestr), do uzyskania biegłości językowej na poziomie B2 II°. Studentom stacjonarnych studiów I stopnia przysługuje limit 180 bezpłatnych godzin lekcyjnych na naukę wybranego języka obcego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr. Studenci po zaliczeniu wybranego języka obowiązkowego mogą uczęszczać na lektorat w Studium zarówno w ramach limitu bezpłatnych godzin, jak i odpłatnie. Zasady nauczania języków obcych reguluje Zarządzenie Nr 44/2013 Rektora UWr z dn. 29 marca 2013 r.

Informacja dla studentów II roku studiów licencjackich muzykologii: Lektorat języka obcego realizowany jest w 1. i 2. semestrze I roku oraz w 3. i 4. semestrze na II roku studiów. .

Informacja dla studentów I roku studiów magisterskich muzykologii: W 2. semestrze I roku zaplanowany jest Lektorat z wybranego języka obowiązkowego (60 godz.). Na stacjonarnych studiach II stopnia student jest zobowiązany do uzyskania biegłości językowej na poziomie B2+ z języka, który wybrał jako język obowiązkowy. Studentom stacjonarnych studiów II stopnia przysługuje limit 60 bezpłatnych godzin lekcyjnych na naukę wybranego języka obcego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr. Zasady nauczania języków obcych reguluje Zarządzenie Nr 44/2013 Rektora UWr z dn. 29 marca 2013 r.

Aktualizacja: 27.01.2016

Lektorat języka obcego | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Zobacz wydarzenia z roku: