Ewaluacja | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Muzykologia

Organizacja

Studenci

Rekrutacja

Varia

Ewaluacja


Od semestru letniego roku akademickiego 2012/13 został wprowadzony nowy jednolity system ewaluacji zajęć przez studentów, obowiązujący na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Możliwość wypełnienia ankiety drogą elektroniczną uzyskają Państwo logując się do systemu USOS i wybierając przedmiot, którego ankieta dotyczy. Ankieta ta, dotycząca zajęć z semestru letniego, będzie aktywna do 30.06.2013 roku. Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety elektronicznej. Jednocześnie prosimy o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych dla semestru zimowego zgodnie z dotychczas obowiązującą ich formą. Druki ankiet będą rozdawane podczas zajęć w ostatnim tygodniu nauki semestru letniego, tj. między 10 a 14. 06.. Będzie także możliwość wypełnienia tej ankiety jeszcze w pierwszym tygodniu sesji egzaminacyjnej, tj. do dnia 21.06.2013 r. w Sekretariacie Katedry Muzykologii, gdzie zostawione zostaną druki.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z dr. Robertem Losiakiem, koordynatorem akcji ewaluacyjnej w Katedrze Muzykologii UWr.

Aktualizacja: 27.01.2016

Ewaluacja | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Zobacz wydarzenia z roku: