"Leopoldina" dla dr Drożdżewskiej | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Muzykologia

Organizacja

Studenci

Rekrutacja

Varia

Nagroda "Leopoldina" przyznana dr Agnieszce Drożdżewskiej


Agnieszka Drożdżewska została w tym roku uhonorowana Nagrodą Naukową „Leopoldina” przyznaną po raz dziesiąty przez Niemiecko-Polskie Towarzystwo UWr. Wręczenie nagrody odbyło się 11 maja 2013 r. w Auli Leopoldyńskiej o godzinie 11.00 podczas dorocznego posiedzenia Towarzystwa.

Nagrodę w wysokości 20 tys. zł laureatka Nagrody „Leopoldina” Agnieszka Drożdżewska odebrała w sobotę 11 maja w Auli Leopoldyńskiej z rąk prof. Norberta Heisiga, prezesa Towarzystwa Niemiecko-Polskiego. To zaszczytne wyróżnienie dr Agnieszka Drożdżewska – adiunkt w Zakładzie Muzykologii Historycznej przy Katedrze Muzykologii UWr otrzymała za publikację pt.: „Życie muzyczne na Uniwersytecie Wrocławskim w XIX i I połowie XX wieku. Edukacja muzyczna – działalność naukowa – ruch koncertowy.”, która jest kolejnym tomem serii „ Musicologica Wratislaviensia” wydawanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Publikacja jest szczególnie ciekawa dla osób interesujących się kulturą muzyczną XIX i XX w., historią Wrocławia, w szczególności Uniwersytetu Wrocławskiego. Dowiemy się z niej wszystkiego o początkach uniwersyteckiej muzykologii, o jej rozkwicie i schyłku. Autorka swoją pracę oparła na imponującej faktografii, sięga do źródeł przechowywanych w archiwach i bibliotekach na terenie Polski i Niemiec, do akt osobowych profesorów, docentów i doktorantów Instytutu Muzycznego, korespondencji i szeregu innych. Materiałem źródłowym publikacji jest także zbiór biblioteki wrocławskiej muzykologii, w której znajduje się imponująca kolekcja rękopisów i starych druków muzycznych. Książka Agnieszki Drożdżewskiej jest bardzo bogato ilustrowana – autorka zamieściła w niej blisko 150 zdjęć.

Agnieszka Drożdżewska jest adiunktem w Katedrze Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2010 roku obroniła rozprawę doktorską pt. „Życie muzyczne na Uniwersytecie Wrocławskim w XIX i I poł. XX w”, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Remigiusza Pośpiecha, prof. UWr. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje głównie wokół życia muzycznego we Wrocławiu i Śląsku XVIII – I poł. XX wieku, głównie w zakresie edukacji muzycznej i muzykologii, a także w kontekście zjawisk związanych z lokalną twórczością operową.

Więcej informacji na stronie UWr.

Aktualizacja: 27.01.2016

Zobacz wydarzenia z roku: