Wydarzenia w 2013 r. | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Muzykologia

Organizacja

Studenci

Rekrutacja

VariaLekcje słuchania

Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego uprzejmie zaprasza na drugie spotkanie w ramach LEKCJI SŁUCHANIA: Maciej Bączyk - Dźwięk jako obraz (2), temat: Wizualna muzyka - poszukiwanie dźwięków na klatach filmu awangardowego. (Oskar Fischinger, Norman McLaren, Zbigniew Rybczyński i ich współczesne kontynuacje). Termin: 17.12. godz. 18.00, sala 208, Szewska 36

czytaj więcej...

Rock of Belarus

11 grudnia 2013 roku w sali 107 odbył się wykład profesora Klausa Näumanna (Institut für Europäische Musikethnologie Universität zu Köln, Humanwissenschaftliche Fakultät) pod tytułem "Traditional Elements in the Rock music of Belarus". Wykład został zakończony dyskusją na temat współczesnej muzyki Białorusi.

czytaj więcej...

Lekcje słuchania

Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego inicjuje cykl otwartych konwersatoriów pn. LEKCJE SŁUCHANIA. Spotkania w formie prelekcji i towarzyszących im dyskusji odbywać się będą raz w miesiącu. Konwersatorium inauguracyjne odbędzie się w najbliższy wtorek 26.11.2013 o godz. 18.00 w sali 208, a jego gościem będzie Maciej Bączyk, który na kilku kolejnych spotkaniach podejmie temat relacji dźwięku i obrazu. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Pracowni. Serdecznie zapraszamy!

czytaj więcej...

Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne - informacje dla studentów. Od 3. najpóźniej do 5. semestru studiów licencjackich należy uzyskać zaliczenie na ocenę z Wychowania fizycznego. Regulamin organizacji zajęć i zaliczeń wychowania fizycznego w UWr zawarty jest w Zarządzeniu Nr 47/2013 Rektora UWr z dnia 9 kwietnia 2013 r. Za zaliczenie zajęć z Wychowania fizycznego (30 godz.) przyznawany jest 1 pkt. ECTS na koniec studiów.

czytaj więcej...

Lektorat języka obcego

Lektorat języka obcego - informacje dla studentów. W 2. semestrze I roku oraz w 3. i 4. semestrze na II roku zaplanowany jest Lektorat z wybranego języka obowiązkowego (60 godz. na semestr), do uzyskania biegłości językowej na poziomie B2 II°. Studentom stacjonarnych studiów I stopnia przysługuje limit 180 bezpłatnych godzin lekcyjnych na naukę wybranego języka obcego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr. Studenci po zaliczeniu wybranego języka obowiązkowego mogą uczęszczać na lektorat w Studium zarówno w ramach limitu bezpłatnych godzin, jak i odpłatnie. Zasady nauczania języków obcych reguluje Zarządzenie Nr 44/2013 Rektora UWr z dn. 29 marca 2013 r.

czytaj więcej...

Nagroda dla Katarzyny Szyszki

26 czerwca 2013 roku doktorantka naszej Katedry Pani Mgr Katarzyna Szyszka otrzymała wyróżnienie w konkursie o Nagrodę imienia Jana i Wojciecha Wawrzynków za najlepszą pracę magisterską poświęconą dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska, organizowanym przez Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu.

czytaj więcej...

Ewaluacja

Od semestru letniego roku akademickiego 2012/13 został wprowadzony nowy jednolity system ewaluacji zajęć przez studentów, obowiązujący na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Możliwość wypełnienia ankiety drogą elektroniczną uzyskają Państwo logując się do systemu USOS i wybierając przedmiot, którego ankieta dotyczy.

czytaj więcej...

Wykład Prof. Helen Geyer

Katedra Muzykologiii UWr uprzejmie zaprasza na wykład Prof. Helen Geyer (Weimar-Jena) pt. Eine letzte Botschaft: das Nirwana? Überlegungen zu Benjamin Brittens "Death in Venice". Wykład odbędzie się w dniu 5 czerwca b.r. o godz. 12.00, w sali 208.

czytaj więcej...

Capgemini - Upgrade Your Career

Biuro Karier UWr realizuje projekt Menu Kariery. Zwieńczeniem projektu będzie seminarium podsumowujące oraz wizyta ekspertów ds. rekrutacji i coachów kariery z firmy Capgemini – międzynarodowego lidera w branży usług biznesowych, na Uniwersytecie Wrocławskim 4 czerwca 2013 roku, w godzinach od 14:00 do 18:00 w budynku D na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Więcej: www.upgradeyourcareer.pl.

czytaj więcej...

"Leopoldina" dla dr Drożdżewskiej

Agnieszka Drożdżewska została w tym roku uhonorowana Nagrodą Naukową „Leopoldina” przyznaną po raz dziesiąty przez Niemiecko-Polskie Towarzystwo UWr. Wręczenie nagrody odbyło się 11 maja 2013 r. w Auli Leopoldyńskiej o godzinie 11.00 podczas dorocznego posiedzenia Towarzystwa.

czytaj więcej...

Filmare la "Multipart Music"

Koło Naukowe Etnomuzykologów serdecznie zaprasza na wykład Filmare la "Multipart Music". Problemi, metodologie, prospettive, który wygłosi doktor Renato Morelli (Universita DI Trento, Włochy) 6 III o godz. 16 w sali 208 w Katedrze Muzykologii UWr.

czytaj więcej...

Płyta gramofonowa - kręci się, w Instytucie Muzykologii...
Zobacz wydarzenia z roku: