Uniwersytet Kompetencji | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Muzykologia

Organizacja

Studenci

Rekrutacja

Varia

Uniwersytet Kompetencji

Bezpłatne szkolenia i treningi psychologiczne
w ramach unijnego projektu

Uniwersyteckie Biuro Karier w najbliższym roku akademickim nadal będzie wspierać studentów i nieaktywnych zawodowo absolwentów w ramach unijnego projektu "Uniwersytet Kompetencji". Projekt "Uniwersytet Kompetencji" skierowany jest do nieaktywnych zawodowo studentów Uniwersytetu Wrocławskiego studiów stacjonarnych, niestacjonarnych I i II stopnia, a także do absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego (do sześciu miesięcy od daty uzyskania tytułu licencjata lub magistra).

W ramach projektu oferowane są szkolenia, treningi psychologiczne, spotkania z pracodawcami i szkolenia towarzyszące, spotkania panelowe z pracodawcami,konsultacje z doradcą zawodowym oraz prawnikiem. Więcej informacji oraz zapisy: www.uniwersytetkompetencji.uni.wroc.pl; informacje o najnowszych spotkaniach do pobrania.

Aktualizacja: 27.01.2016

Uniwersytet Kompetencji
 | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Zobacz wydarzenia z roku: