Wizyta prof. Tran Quang Haia | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Muzykologia

Organizacja

Studenci

Rekrutacja

Varia

Prof. Tran Quang Hai gościem Katedry Muzykologii


Katedra Muzykologii UWr oraz Koło Naukowe Etnomuzykologów serdecznie zapraszają na wykład prof. Tran Quang Hai (Centre national de la recherche scientifique, Francja):Discovery of Overtone Singing in Central Asia
(Tuva and Mongolia)w środę, 12 października 2011 r., o godz. 16:00, w sali 208 (II piętro) przy ul. Szewskiej 36.Śpiew gardłowy (określany też jako alikwotowy) to styl śpiewu który umożliwia wydobycie dwóch (a czasami trzech) wyraźnie słyszalnych przez słuchaczy dźwięków. Śpiewanie tą techniką wymaga wytworzenia przy pomocy strun głosowych niskiego dźwięku, tonu podstawowego, który wykorzystywany jest analogicznie do nuty pedałowej. Odpowiednie umiejętności pozwalają następnie wytworzyć kilka dodatkowych dźwięków - alikwotów tonu podstawowego. Zmieniając kształt jamy ustnej poprzez odpowiednie ułożenie języka śpiewak ma możliwość przechodzenia pomiędzy poszczególnymi alikwotami, tworząc w ten sposób linię melodyczną. Zakres w którym technika ta jest najbardziej efektywna rozciąga się od 5-ego do 13-go tonu harmonicznego.


Publiczność spotykająca się z tego rodzaju muzyką jest zwykle pod ogromnym wrażeniem. Warto jednak zauważyć, że wielu ludom centralnej Azji - Tuwińcom, Mongołom, Kazachom, Baszkirom i Tybetańczykom, techniki śpiewu gardłowego są bardzo dobrze znane. Wykład prof. Tran Quang Haia przedstawi tradycje śpiewu gardłowego ze szczególnym uwzględnieniem Tuwy i Mongolii. Podczas warsztatów profesor zaprezentuje podstawowe techniki śpiewu gardłowego.


Prof. Tran Quang Hai jest utalentowanym i znanym muzykiem pochodzącym z rodziny od pięciu pokoleń zajmującej się muzyką. Od 1968 pracował jako etnomuzykolog dla Centre National de la Recherche Scientifique, (Krajowe Centrum Badań Naukowych) a także dla Wydziału Etnomuzykologicznego w Muzem Człowieka. Od maja 2009 na emeryturze. Jest członkiem wielu międzynarodowych organizacji: Society for Ethnomusicology, International Council for Traditional Music (gdzie jest członkiem zarządu, od 2005), Asian Music Society, French Society for Ethnomusicology (członek-założyciel), International Jew's Harp Society (członek-założyciel).


Głównym obszarem zainteresowań prof Tran Quang Haia jest muzyka wietnamska i śpiew gardłowy na Syberii. Wśród jego dokonań znajdują się m. in. 23 nagrania muzyki wietnamskiej (wydawane od 1971 do 1997), 4 DVD poświęcone śpiewowi gardłowegmu (2004, 2005, 2006), 2 DVD z muzyką wietnamską (2000, 2009), jedno DVD autobiograficzne, zrealizowane przez Belgijską Telewizję Publiczną (2005), artykuły w New Grove Dictionary of Music and Musicians (w obu edycjach - 1980 i 2001), w New Grove Dictionary of Musical Instruments (1984) i kilkaset artykułów opublikowanych w wielu krajach.


Prof. Tran Quang Hai za swe zasługi otrzymał takie francuskie odznaczenia, jak Medal Kryształowy Centre National de la Recherche Scientifique (1995), Narodowy Order Legii Honorowej (2002) oraz Złoty Medal Honorowy (2009).Aktualizacja: 27.01.2016

Wizyta prof. Tran Quang Haia
 | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Zobacz wydarzenia z roku: