Odeszła prof. Maria Zduniak | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Muzykologia

Organizacja

Studenci

Rekrutacja

Varia

Odeszła
Profesor Maria Zduniak


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 11 marca 2011 roku zmarła w Opolu Profesor Maria Zduniak, nestor wrocławskich historyków muzyki, znana w kraju i za granicą wybitna specjalistka z zakresu historii śląskiej kultury muzycznej, serdeczny, prawy i skromny człowiek.

Profesor Maria Zduniak urodziła się 6 kwietnia 1934 roku w Łaziskach Średnich. Odbyła studia z zakresu teorii muzyki i fortepianu w PWSM we Wrocławiu, a także historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1977 roku uzyskała na UWr stopień doktora na podstawie pracy Muzyka i muzycy polscy w XIX-wiecznej kulturze Wrocławia. Związana całe życie z PWSM, a następnie Akademią Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, przeszła w tej uczelni wszystkie etapy kariery akademickiej. Była dziekanem Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii, prorektorem uczelni i kierownikiem Zakładu Historii Śląskiej Kultury Muzycznej. W tym ostatnim zapoczątkowała szereg cennych środowiskowych inicjatyw badań nad historią kultury muzycznej Wrocławia i Dolnego Śląska. Zorganizowała wiele międzynarodowych konferencji muzykologicznych poświęconych tradycjom śląskiej kultury muzycznej oraz życiu i dziełu Karola Lipińskiego. Współorganizowała w Bibliotece Akademii Muzycznej we Wrocławiu ośrodek dokumentacji życia i twórczości Karola Lipińskiego – patrona tej uczelni z Jej inicjatywy.

Profesor Maria Zduniak jest autorką około 150 prac naukowych, głównie poświęconych historii muzyki na Śląsku. Do najważniejszych Jej prac należą m. in. następujące książki: Muzyka i muzycy polscy w dziewiętnastowiecznym Wrocławiu (Wrocław 1984), Sala muzyczna Uniwersytetu Wrocławskiego (współautor H. Dziurla, Wrocław 1993) oraz Brahms we Wrocławiu (Wrocław 2004). Na Jej dorobek redaktorski składa się 18 tomów studiów z zakresu historii i teorii muzyki (Zeszyty Naukowe PWSM we Wrocławiu, Tradycje Śląskiej Kultury Muzycznej i Karol Lipiński. Życie, działalność, epoka). Otrzymała wiele nagród i odznaczeń resortowych i państwowych, m. in. krzyże Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

Profesor Maria Zduniak była wielką orędowniczką restytucji muzykologii we Wrocławiu. W ostatnich latach życia wykładała w naszej Katedrze historię śląskiej tradycji muzycznej, wspierając nas swoją wiedzą i doświadczeniem, szczodrze dzieląc się z nami kontaktami środowiskowymi i niestrudzenie działając na rzecz integracji środowiska artystycznego i naukowego Wrocławia.

Msza święta w intencji Prof. Marii Zduniak odbędzie się w środę 16. marca we Wrocławiu o 19.30 w kościele pw. św. Mikołaja przy ul. św. Antoniego.

Pogrzeb Prof. Marii Zduniak odbędzie się w piątek 18. marca w Opolu: o godz. 12:00 rozpocznie się msza święta w kościele św. Michała Archanioła (przy ul. Cmentarnej i Wrocławskiej), modlitwy w kaplicy na cmentarzu przy ul. Cmentarnej (w pobliżu kościoła) będą od godz. 13:00, a sam pogrzeb o godz. 14:00.

Cześć Jej pamięci!

Aktualizacja: 27.01.2016

Odeszła prof. Maria Zduniak
 | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Zobacz wydarzenia z roku: