Stypendysta Fulbrighta | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Muzykologia

Organizacja

Studenci

Rekrutacja

Varia

Stypendysta Fulbrighta w Katedrze Muzykologii


Prof. Allen Scott z Oklahoma University będzie wykładał w Katedrze Muzykologii w roku akademickim 2010/2011 w ramach otrzymanego z Fundacji Fulbrigtha Teaching Grant. Wśród przedmiotów prowadzonych przez Profesora (w języku angielskim) będą: wykład z Historii muzyki starożytności, renesansu i średniowiecza (dwa semestry), ćwiczenia z Historii notacji muzycznej (w semestrze zimowym) oraz dwa wykłady monograficzne: Muzyka amerykańska (w semestrze zimowym) i Muzyka Śląska (w semestrze letnim).

Prof. Allen Scott (Ph.D) pełni funkcję Associate Professor muzykologii historycznej, a ponadto jest koordynatorem Graduate Studies w Uniwersytecie Stanowym w Oklahoma. Do jego najważniejszych publikacji należą: przejrzane i rozserzone wydanie Sourcebook for research in Music (Indiana University Press), Thomas Elsbeth's Sontägliche Evangelien (A-R Editions' Recent Researches in the Music of the Baroque series no. 127), Nikolaus Gengenbach's Musica nova: Newe Singekunst: A Commentary, Critical Edition and Translation (Institute of Mediaeval Music, Music Theorists in Translation Series no. 14), i dwa artykuły w drugiej edycji New Grove Dictionary of Music and Musicians. Profesor publikował także w czasopismach "Theoria: Historical Aspects of Music Theory" oraz "Baylor Journal of Theatre and Performance".

Prof. Scott gościł już wcześniej we Wrocławiu, prowadząc tutaj badania nad muzyką Śląska; wyniki swoich prac prezentował w ramach Wrocławskiego Forum Muzykologicznego, na konferencjach w Europie i Stanach Zjednoczonych (w tym także na kilku dorocznych posiedzeniach American Musicological Society.

Aktualizacja: 27.01.2016

Stypendysta Fulbrighta
 | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Zobacz wydarzenia z roku: