Brazylia 2009 | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Muzykologia

Organizacja

Studenci

Rekrutacja

Varia

Brazylia 2009


Brazylia 2009 to projekt naukowy Koła Naukowego Etnomuzykologów przy Zakładzie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego przygotowywany przy współpracy ze studentami Katedry Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W dniach 10 lipca – 25 sierpnia 2009 w Brazylii, w stanie Parana, chcemy zorganizować koncerty polskiej muzyki poważnej, pieśni ludowych, pokazy polskich tańców regionalnych. Celem naszego przedsięwzięcia jest promocja polskiej kultury muzycznej wśród Polonii brazylijskiej.

Ale nasza wyprawa to coś więcej. Brazylia 2009 to również ekspedycja etnomuzykologiczna, a celem planowanych przez nas badań w stanie Parana jest dokumentacja polskiego repertuaru muzycznego, pomoc merytoryczna instytucjom i organizacjom polonijnym w stanie Parana, prowadzącym działalność w zakresie ochrony polskich tradycji muzycznych, oraz prezentacja polskiego folkloru muzycznego i kompozycji polskich kompozytorów poprzez występy uczestników wyprawy. Okazane ze strony polskiej zainteresowanie tradycją muzyczną Polaków żyjących w Brazylii ma utwierdzić ich w poczuciu wysokiej wartości rodzimej kultury i pomóc w identyfikacji najcenniejszych elementów tej kultury. Celem ekspedycji jest także uaktywnienie najmłodszego pokolenia żyjących w Brazylii Polaków i stworzenie warunków do utrzymania ciągłości przekazu międzypokoleniowego.

Wyniki badań zostaną przedstawione na konferencjach naukowych, w publikacjach naukowych i popularnonaukowych, na stronach internetowych, w radio i w telewizji. Zebrane materiały będą też wykorzystywane w dydaktyce.

Aktualizacja: 27.01.2016

Brazylia 2009
 | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Zobacz wydarzenia z roku: