Dar prof. Brinkmanna | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Muzykologia

Organizacja

Studenci

Rekrutacja

Varia

Dar Profesora
Reinholda Brinkmanna


Katedra Muzykologii wzbogaciła się ostatnio o wielki i znakomity, specjalistyczny księgozbiór, będący darem od prof. Reinholda Brinkmanna, jednego z najwybitniejszych muzykologów niemieckich, emerytowanego profesora na Uniwersytecie Harwardzkim, mieszkającego obecnie w Berlinie. W dniu 3 lutego dar prof. Brinkmanna, zawierający przede wszystkim książki i zbiory muzyczne z zakresu historii muzyki XIX i XX wieku, przemieszczony został z Berlina do Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii na Szewską. W skład ofiarowanej biblioteki wchodzą nie tylko specjalistyczne prace muzykologiczne, ale i kosztowne wydawnictwa leksykograficzne (niemieckie, brytyjskie i amerykańskie), podręczniki z zakresu muzykologii historycznej i systematycznej, liczne serie wydawnicze i czasopisma.

Prof. Brinkmann (ur. w 1934 roku) w latach 1955-1958 studiował pedagogikę i germanistykę na Uniwersytecie w Hamburgu, a w latach 1959-1967 muzykologię, literaturoznawstwo i filozofię na Uniwersytecie we Fryburgu Bryzgowijskim. W 1967 roku doktoryzował się u H.H. Eggebrechta na podstawie pracy Arnold Schönberg: Drei Klavierstücke op. 11. Studien zur frühen Atonalität bei Schönberg (1969). Był najpierw asystentem prof. Rudolfa Stephana na Freie Universität w Berlinie, gdzie w 1971 roku uzyskał habilitację. Piastował następnie stanowisko profesora na Uniwersytecie w Marburgu (1972-1980) i w berlińskiej Hochschule der Künste (1980-1985). Od 1985 roku aż do przejścia w stan spoczynku zajmował stanowisko profesora w Harvard University w USA, a od 1996 – profesora honorowego w Uniwersytecie Humboldta w Berlinie.

Prof. Brinkmann jest m. in. współredaktorem czasopisma “Archiv für Musikwissenschaft”, „Arnold-Schönberg-Gesamtausgabe” oraz „Handwörterbuchs der musikalischen Terminologie”. W swoich licznych pracach zajmował się muzyką niemieckiego romantyzmu. Do najważniejszych z tego zakresu tematycznego należą książki: Late Idyll. The Second Symphony of Johannes Brahms (1995) oraz Schumann und Eichendorff. Studien zum Liederkreis Opus 39 (1997). Innym obszarem zainteresowań prof. Brinkmanna są badania nad muzyczną problematyką czasów zagłady (Driven into paradise. Musical migration from Nazi Germany to the United States, razem z Christophem Wolffem, 2001). Opublikował też rozmowy z jednym z najwybitniejszych niemieckich kompozytorów współczesnych (Musik nachdenken. Reinhold Brinkmann und Wolfgang Rihm im Gespräch, 2001). Jest laureatem wielu prestiżowych nagród, m. in. Fundacji Aleksandra von Humboldta (1998) i Fundacji Ernsta von Siemensa (2001).

Dar prof. Brinkmanna jest już trzecią prywatną (po prof. J.M. Chomińskim i prof. Gerhardzie Crollu z Salzburga) dużą, specjalistyczną biblioteką przekazaną wrocławskiej muzykologii.

Aktualizacja: 27.01.2016

Dar prof. Brinkmanna
 | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Zobacz wydarzenia z roku: