Sympozjum Bachowskie | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Muzykologia

Organizacja

Studenci

Rekrutacja

Varia

Międzynarodowe Sympozjum
Bachowskie


Gdyby chcieć ponownie udowodnić słynną leibnizjańską zasadę naukową Theoria cum praxis, to okazję ku temu stworzyć mogą trwające cztery dni wykłady naukowe i koncerty w ramach Międzynarodowego Sympozjum Bachowskiego we Frankfurcie nad Odrą i we Wrocławiu w marcu 2009 roku.

Spotkaniom muzykologów pod hasłem "Transfer kultury i muzyki w XVIII wieku na przykładzie twórczości C. Ph. E. Bacha w muzycznych kontaktach polski, Niemiec i Francji" towarzyszy zawsze element praktyczny. Między innymi badana jest recepcja twórczości Bacha we Wrocławiu, sprawdzany jest wpływ ponownie odkrytych źródeł z zasobów archiwum Berlińskiej Akademii Śpiewu na obecną praktykę artystyczną, czy też analizowana jest edycja fortepianowa Bacha wydana przez renomowane wydawnictwo francuskie.

Temat konferencji jak i sformułowane na niej wnioski naukowe z pewnością nie pozostaną bez wpływu na publiczność muzyczną Frankfurtu i Wrocławia. Zabrzmią tam zespoły i soliści z Niemiec, Polski i Japonii interpretując kompozytorów niemieckich, francuskich i polskich, a wśród nich koncert wiolonczelowy C. Ph. E. Bacha A-dur WQ 172, który zagra światowej sławy wiolonczelista Jan Vogler. Zarówno słuchacze jak i goście konferencji będą mieli okazję odkryć opisywaną w wielu referatach oryginalność muzyki drugiego syna Bacha.

Sesja naukowa w dniu 7. marca będzie zarazem inaugurować cykl wykładów w ramach V edycji Wrocławskiego Forum Muzykologicznego (zobacz program WFM w bieżącym roku akademickim).


Honorowy patronat:

Organizatorzy:

Więcej informacji:

Aktualizacja: 27.01.2016

Sympozjum Bachowskie
 | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Zobacz wydarzenia z roku: