Muzyczne Oblicza Śląska | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Muzykologia

Organizacja

Studenci

Rekrutacja

Varia

Muzyczne Oblicza Śląska


Koło Naukowe Studentów Muzykologii
Zakład Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego

W dniu 19 czerwca 2008 Koło Naukowe Studentów Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego organizuje konferencję naukową zatytułowaną "Muzyczne oblicza Śląska". Jest to kolejna tego typu inicjatywa po ostatniej konferencji poświęconej muzyce elektronicznej: "Muzyka, media, maszyny". Opiekę naukową tej konferencji będzie sprawować grono badaczy, które związane jest z wrocławskimi placówkami akademickimi.

Projekt nazwany "Muzyczne oblicza Śląska", łączy w sobie zagadnienia ujęte w perspektywie badań muzykologicznych o profilu historii muzyki, etnomuzykologiczno-antropologicznym i filozoficzno-kulturoznawczym. Idea konferencji skupiającej w sobie tak szerokie spektrum badawcze, wypływa z chęci ukazania zróżnicowanych muzycznych kontekstów sztuki całego Śląska. Jest to studencka konferencja naukowa tworzona z myślą o przedstawieniu zainteresowań oraz tematyki pracy naukowej w zakresie Śląska przez studentów studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich. Zagadnienia poświęcone poszczególnym aspektom badawczym dotyczą historii muzyki- zarówno artystycznej, jak i "tradycyjnej", "ludowej", ale również współczesnych zjawisk zachodzących w kulturze muzycznej. Proponowany zakres tematyczny może stworzyć interesującą wizję "kultury muzycznej Śląska", spoglądając na zjawiska z różnego punktu widzenia i ukazując jego różnorodne oblicza. Warto zadać sobie kilka pytań: czy "kultura muzyczna Śląska" w ogóle istnieje? Co jest jej wyznacznikiem? Czy powinno się wyodrębniać ją jako coś autonomicznego w kontekście sztuki w ogóle? Jak wyglądało życie kulturalne ludzi na Śląsku na przykład przed czterystu laty, a co jest przedmiotem zainteresowania dzisiejszych "Ślązaków"? Kto tak naprawdę powinien czuć się "Ślązakiem"? Jaka jest historia osób tworzących tę kulturę - jaka jest tożsamość kulturowa osób przebywających na tych terenach? W jakim kontekście możemy mówić o "kulturze muzycznej" Śląska, czy w ogóle powinniśmy używać takiego sformułowania, co powinno się do niej zaliczać, kiedy się o niej mówi i co tak naprawdę ona oznacza? Jak zatem należy rozumieć pojęcie kultury muzycznej na Śląsku? Czy kulturę muzyczną buduje muzyka powstała na tych ziemiach, czy muzyka tutaj wykonywana, czy może muzyka, którą tworzy/tworzył artysta pochodzący z tych terenów? Warto poruszyć te i inne zagadnienia w ramach naszej konferencji oraz spróbować odpowiedzieć na wyżej postawione pytania, gdyż stanowią one istotny element w badaniach naukowych.

Konferencja podzielona będzie na cztery sesje w obrębie każdego dnia. W wykładzie inauguracyjnym poruszone zostaną kwestie związane z problemami metodologicznymi badacza historii śląskiej muzyki. Podsumowaniem całej konferencji będzie panel dyskusyjny.

Zgłoszenia do udziału w konferencji prosimy zgłaszać do 31.03.2008 na adres poniżej podany. Abstrakt nie może przekraczać 2500 znaków. O wyniku nadesłanych propozycji poinformujemy wszystkich do dnia 15.04.2008 r. Ilość miejsc jest ograniczona. Organizatorzy nie zapewniają noclegu, jednak zobowiązują się do pomocy w jego zlokalizowaniu. Po konferencji planowane jest wydanie tomu pokonferencyjnego.

Aktualizacja: 27.01.2016

Muzyczne Oblicza Śląska
 | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Zobacz wydarzenia z roku: