Body-Music-Event | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Muzykologia

Organizacja

Studenci

Rekrutacja

Varia

Body-Music-Event


Zakład Muzykologii, Instytut Kulturoznawstwa
Uniwersytet Wrocławski
Institut für Musikwissenschaft
Universität Wien
Teatr Pieśń Kozła, Wrocław

Konferencja jest współfinansowana przez
Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego

Konferencja BodyMusicEvent będzie towarzyszyć czwartej edycji Brave Festival, festiwalu organizowanego corocznie we Wrocławiu przez Teatr Pieśń Kozła. Jej tematyka nawiązuje do wydarzeń tego festiwalu.

Kategorią stanowiącą punkt wyjścia do dyskusji uczestników konferencji jest "ucieleśnienie" (embodiment), rozumiane przez badaczy performatywnych aspektów dramatu jako obecność fenomenalnego ciała ludzkiego na scenie. Ciało artysty nie jest w tym kontekście postrzegane wyłącznie jako narzędzie służące do osiągnięcia określonego celu, przedstawienia zawartej w dziele teatralnym idei. W dużo większym stopniu niż jako symbol przyciąga ono uwagę widza ze względu na swoją obecność. Współobecność oraz relacje zwrotne aktorów i publiczności stanowią podstawowe warunki, w których przedstawienie może w pełnym znaczeniu tego słowa zaistnieć.

Celem konferencji jest próba odpowiedzi na pytanie, czy "ucieleśnienie" odgrywa dla zdarzenia muzycznego rolę porównywalną do tej, jaką pełni w teatrze. W gronie muzykologów (historyków, muzykologów systematycznych i etnomuzykologów) i teatrologów performatywność będzie rozważana w powiązaniu z wykonaniami muzycznymi, w których fenomenalne ciało muzyka ("ucieleśnienie") oddziałuje poprzez swoją obecność na zdarzenie muzyczne. Taniec jako przemiana cielesności ściśle związana z muzyką jest zarysowanej problematyce najbliższy. Powinny jednak zostać uwzględnione również dalsze aspekty cielesnej obecności, jak m.in. motoryka podczas gry na instrumencie, posługiwanie się głosem, współdziałanie muzyków w grze zespołowej, interakcja między muzykami i słuchaczami (feedback).

Konferencja ma stworzyć okazję do refleksji, na ile współczesne teorie performatywne mogą być użyteczne w interpretacji zdarzeń muzycznych.

BodyMusicEvent
International Symposium
Wroclaw, ul. Szewska 36, r. 208.
May 30-31, 2008
Preliminary programme

Aktualizacja: 27.01.2016

Body-Music-Event
 | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Zobacz wydarzenia z roku: